Tag - học đai vàng

lean six sigma

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt - Lịch khai giảng Lớp Online: 15/8/2021, học ngày Chủ nhật Lớp Ofline: HCM - Hà Nội - Đà Nẵng  Khóa học Lean six sigma yellow belt là nền tản để [...]