Tag - 6 six sigma green

Lean Six Sigma
lean six sigma
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ New

Lean six sigma green belt/đai xanh Online: Lớp 22/11/21 (tối 2-4-6)- 28/11/21 (lớp CN) Offline: HCM  - Hà Nội - Đà Nẵng (Update lịch khi Dịch covid ổn định) Lean six sigma green belt/ đai [...]

lean six sigma

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt - Lịch khai giảng Lớp Online: 24/10/2021, học ngày Chủ nhật Lớp Ofline: HCM - Hà Nội - Đà Nẵng   Khóa học Lean six sigma yellow belt là nền tản để [...]