Nhận Diện Mối Nguy & Đánh Giá Rủi Ro

nhận diện mối nguy

Nhận Diện Mối Nguy & Đánh Giá Rủi Ro

Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro 

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro thường có tính thuyết phục cao, thực tế hiện nay cho thấy nhiều bằng chứng liên quan đến  hoạt động này cũng là minh chứng thể hiện tính nhân văn và cam kết của lãnh đạo trong các vấn đề: Chất lượng, môi trường, an toàn, dự án hay kinh doanh.

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nó đóng vai trò định hướng cho các hoạt động khác về quản lý an toàn, chất lượng, môi trường, dự án, kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam giá trị thiết thực của hoạt động này vô cùng hạn chế và mang tính thủ tục. Có rất nhiều nguyên nhân làm giảm giá trị của hành động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, một trong hai nguyên nhân hàng đầu chính là năng lực nhân viên tham gia vào hoạt động.

Hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro chú trọng phát triển năng lực và kỹ năng nhân viên tham gia vào hoạt động chính là yếu tố quyết định thành công của chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nói chung tại các doanh nghiệp.

Chương trình huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại TMS đươc triển khai liên tục cho nhiều Doanh nghiệp cũng như đào tạo theo nhu cầu cá nhân. Nội dung được thiết kế chuyên sâu phù hợp với đối tượng/lĩnh vực yêu cầu, đó là:

 • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo yêu cầu chất lượng
 • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo yêu cầu môi trường
 • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo yêu cầu an toàn theo chuẩn ISO 45001: 2018
 • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo yêu cầu dự án
 • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo  yêu cầu kinh doanh

Hình thức đào tạo:

 • Lý thuyết
 • Thực hành bài tập tình huống
 • Huấn luyện thực tập nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro. Cách khắc phục phương pháp phòng ngừa, cải tiến liên tục

Kết quả đào tạo: Học viên đủ năng lực nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong khu vực quản lý.

Chuyên gia: (Phong cách truyền đạt dễ hiểu, thực tế, lỗi cuốn. Học là muốn học nữa)

 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean 6 Sigma, TQM, TPM, QA/QC, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…
 • Lean six sigma Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn đăng ký học: 0973 811 048 – 028 668 03119

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết