SPC (Statistical Process Control)

spc

SPC (Statistical Process Control)

SPC – Phương pháp kiểm soát, cải tiến quá trình bằng thống kê

SPC – Statistic Process Control tập hợp nhiều  phương pháp trong đó sử dụng các công cụ thống kê dữ liệu (Data) nhằm phân tích đưa ra hướng cải tiến nâng cao năng lực quá trình. Áp dụng SPC không chỉ kiểm soát quá trình mà nó còn thực hiện nhiệm vụ cải tiến, quản lý quá trình và dự đón được xu hướng tương lai của quá trình

SPC là viết tắt của cụm từ Stattistical Process Control có nghĩa là kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê. SPC là một hệ thống các phương pháp phân tích thống kê sử dụng để đánh giá và theo dõi quá trình có đảm bảo tính ổn định và phát hiện sớm sự bất thường

SPC được xem là công cụ mới trong viêc kiểm soát quá trình, cải tiến quá trình, nâng cao năng lực quá trình thông qua các dự liệu (Data) “biết nói”

TMS triển khai liên tục khóa đào tạo SPC public, inhouse (Online/Offline) với phương pháp đào tạo lôi cuốn, thực hành 80%  trên máy tính bằng phần mềm Minitab 18 và ứng dụng Excel, học viên nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng và áp dụng ngay.

Mục tiêu khóa học: 

 • Học viên hiểu rõ và biết cách áp dụng từng công cụ của SPC
 • Học viên được tiếp cận và hiểu biết về một phương pháp kiểm soát quá trình hiệu quả là SPC
 • Học viên được trang bị các phương pháp và kỹ thuật để xác định và triển khai các công tác đánh giá, phân tích năng lực quá trình
 • Học viên được trang bị các phương pháp và kỹ thuật để xác định và triển khai các công tác lấy mẫu và kiểm soát quá trình bằng các loại biểu đồ
 • Học viên có khả năng nhận diện những dự bất thường của quá trình thông qua biểu đồ để đưa ra những hành động kịp thời
 • Học viên được hướng dẫn và tính toán trên Excel

Đối tượng: Quản lý, Kỹ sư, QA/QC, QE,…Nhân viên chuyên trách phân tích, nghiêm cứu phát triển hoặc người có nhu cầu tìm hiểu SPC

Phương pháp đào tạo: 

 • 20% Lý thuyết, 80% thực hành
 • Làm bài tập thực hành cho từng công cụ
 • Kiểm tra chất lượng đầu ra

Hình thức học: Online/ Offline

Nội dung: 

NO. NỘI DUNG ĐÀO TẠO-VN CONTENT- EN PRACTICE SOFTWARES
Phần 1:  TỔNG QUAN SPC INTRODUCTION ABOUT SPC
1 SPC là gì? What is SPC? NA NA
2 Hiệu suất của quá trình là gì? What is Process Performance? NA NA
3 Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)  là gì? What is Control Chart? NA NA
4 Năng lực quá trình là gì? What is Process Capability? NA NA
5 Trình tự triển khai SPC? Implement Flow Chart NA NA
Phần 2:  THỐNG KÊ CƠ BẢN BASIC STATISTICS
1 Quần thể và mẫu Population and Sample NA NA
2 Các kiểu dữ liệu Types of Data NA NA
3 Đo lường tính trung tâm Measure of the Center of Data YES Excel
4 Đo lường sự dao động Measure of the Variability of Data YES Excel
5 Biểu đồ Pareto (20-80) Pareto Chart YES Excel
6 Biểu đồ xương cá (Nguyên nhân-kết quả) Fish bone YES Excel
7 Biểu đồ phân bố Histogram Chart YES Excel
8 Biểu đồ phân tán Scatter Chart YES Excel
9 Phân phối chuẩn Normal Distribution YES Excel
Phần 3:  HIỆU SUẤT QUÁ TRÌNH  PROCESS PERFORMANCE
1 Các chỉ số của hiệu suất quá trình Process Performance YES Excel
1.1 Pp Calculate Pp YES Excel
1.2 Ppu Calculate Ppu YES Excel
1.3 Ppl Calculate Ppl YES Excel
1.4 Ppk Calculate Ppk YES Excel
1.5 Z value Calculate Z Value YES Excel
1.6 PPM Calculate PPM YES Excel
Phần 4:  BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT CONTROL CHART
1 Các loại biểu đồ kiểm soát What is Control Chart? YES Excel
1.1 Biểu đồ Xbar-Range Xbar-Range Chart YES Excel
1.2 Biểu đồ Xbar-Stdev Xbar-S Chart YES Excel
1.3 Biểu đồ X Moving Range X – Moving Range Chart YES Excel
1.4 Biểu đồ P Chart P Chart YES Excel
1.5 Biểu đồ C Chart C Chart YES Excel
1.6 Biểu đồ Np Chart Np Chart YES Excel
1.7 Biểu đồ U Chart U Chart YES Excel
1.8 Đọc hiểu biểu đồ kiểm soát Intepreting Control Chart YES Excel
Phần 5:  NĂNG LỰC QUÁ TRÌNH PROCESS CAPABILITY 
1 Các chỉ số của năng lực quá trình Process Capability YES Excel
1.1 Cp Calculate Cp YES Excel
1.2 Cpu Calculate Cpu YES Excel
1.3 Cpl Calculate Cpl YES Excel
1.4 Cpk Calculate Cpk YES Excel
1.5 Z value Calculate Z Value YES Excel
1.6 PPM Calculate PPM YES Excel
Phần 6:  THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (45 PHÚT) FINAL TEST IN 45 MINS

 

Thời lượng chương trình / Program duration: 6 buổi (3 ngày) / 6 sessions (3 days)

Thời gian học / Study time: 8:30 am – 11:30 am, 13:00 pm – 16:00 pm

Tài liệu/ DocumentEnglish – Việt nam

Ngôn ngữ/ Language: English – Việt nam

Hình thức học / Method of training:

 • 20% lý thuyết
 • 80% thực hành trên máy tính
 • Bài thi cuối khóa / Final exam.

Yêu cầu / Requirements:
Mỗi học viên trang bị 01 Laptop có cài sẵn ứng dụng Minitab, Excel (TMS hỗ trợ setup đầu khóa học)

Each student equips 01 Laptop with pre-installed Minitab and Bring with you every lesson (If no, TMS supports the first setup of the course)

Note: Students do not pay any extra fees other than tuition fees as above

 

Chuyên gia / Expert: MBA. LA. Lean Six Sigma Master Black Belt

 • Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA (Head of Black Lean Six Sigma/Lean Six Sigma Master Black Belt trained from the USA)
 • Thực hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế (Successful with many large international projects)
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu (Professional project management with global projects)
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp (Data analysis and digital innovation experts – take advantage of integrated solutions for businesses)
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp (Strategic planning experts with many practical solutions for businesses)
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về: 8D Problem Solving, Kỹ năng Quản lý sản xuất, Chiến lược Doanh nghiệp, Lean 6 Six Sigma, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011 (Over 20 years of experience in consulting, training or: Team leaders production/ managers production ; 8D Problem Solving , Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black), TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: 2007, ISO 45001 and ISO 50001: 2011)
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau. (20-year experience in training and consulting on continuous improvement process in many organizations with different fields)
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn như : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…(Nearly 30 years of experience is CEO at Large enterprises like: Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts …)
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015 (Practice Lead Assessor of ISO 9001: 2015 system)
 • Chuyên gia đánh giá hệ thống OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA (Assessing expert OHSAS 18001: 2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 51000: 2011, TAPA)

 ĐĂNG KÝ HỌC

 

 

Chia sẻ bài viết