Khóa Học ISO Tích Hợp 9001-14001-45001. Đánh Giá ISO

khóa học iso

Khóa Học ISO Tích Hợp 9001-14001-45001. Đánh Giá ISO

ISO tích hợp ( 9001– 14001– 45001) là yêu cầu cần thiết cho mọi đối tượng  thuộc lĩnh vực Quản lý hệ thống chất lượng ở các Doanh nghiệp. ISO không những là kiến thức bức phá bản thân mà còn là yêu cầu bắt buộc của khách hàng hay nhà cung cấp theo bối cảnh chung toàn cầu.

Việc áp dụng một hệ thống ISO dễ dàng nhưng việc kết nối và tích hợp chúng còn gặp nhiều khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay. Khóa học ISO tích hợp sẽ cho bạn đủ năng lực triển khai, xây dựng và vận hành tốt các hệ thống ISO và tích hợp chúng 1 cách phù hợp tùy theo hoạt động thực tế mỗi Công ty

Khóa học ISO tích hợp (9001: 2015 – 14001: 2015 – 45001: 2018) tại TMS được thiết kế theo yêu cầu thự tế theo thời gian và luôn update theo quy trình mới. Học viên được hỗ trợ các Quy trình (file mẫu) mới nhất hiện nay và được tham khảo các mô hình áp dụng ISO tích hợp thành công từ nhiều Doanh nghiệp

Sau khóa học ISO học viên đủ năng lực xây dựng, vận hành và phát triển các hệ thông ISO tại Doanh nghiệp; Đạt 02 chứng nhận (ISO tích hợp 9001 14001 45001 và Chứng nhận đánh giá nội bộ)

Hãy tham gia khóa học ISO tích hợp 9001-14001-45001-Đánh giá nội bộ ISO giúp bạn nâng cao năng lực và chuyên nghiệp hơn về vận hành hệ thống cho Doanh nghiệp

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC ISO TÍCH HỢP

 • Xây dựng, triển khai, vận hành  hệ thống ISO tích hợp 3 chuẩn
 • Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống ISO.
 • Tích hợp cả 03 hệ thống quản lý vào hệ thống quản lý chung của cả Công ty
 • Áp dụng và vận hành các quá trình cần thiết trong Doanh nghiệp nhằm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm đáp ứng sự hài lòng khách hàng, các bên quan tâm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý.
 • Thiết lập hồ sơ chất lượng đạt yêu cầu chứng nhận bên thư 3 (bên Cấp giấp chứng nhận ISO)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC ISO NÀY:

 • Cán bộ, phòng ban quản lý chất lượng
 • Cán bộ phòng, ban cải tiến
 • Cá nhân mong muốn nghiên cứu sâu các hệ thống ISO 9001 – 14001 – 45001
 • Người có nhu cầu chuyển việc, tìm việc làm mới
 • Sinh viên các năm cuối, tân cử nhân và kỹ sư sẽ có lợi thế trong phỏng vấn tìm việc hoặc khởi nghiệp
 • Các đối tượng khác có nhu cầu học ISO tích hợp

NỘI DUNG HỌC ISO TÍCH HỢP

TT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP

 • Giới thiệu về Lịch sử ISO
 • Các nguyên tắc quản lý Chất lượng
 • Các nguyen tắc quản lý môi trường
 • Các nguyen tắc quản lý An toàn Sức khỏe
 • Tiếp cận theo quá trình
 • Chu trình PDCA
 • Tư duy dựa trên rủi ro
 • Cách thức tiếp cận hiệu quả đề thu thập thông tin xây dựng hệ thống theo ISO
 • Phương pháp luận về quản lý hệ thống và quản lý chất lượng. Trách nhiệm – quyền hạn của thành viên trong ban ISO
 • Khai thác hệ thống các nguồn lực

ISO 9001: 2015

Diễn giải, phân tích các điều khoản (10 điều khoản) trong ISO 9001: 2015 và mối tương tác của chúng:

 • 4. Bối cảnh của tổ chức, Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, Phạm vi của hệ thống và các quá trình (4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
 • 5. Lãnh đạo ( 5.1, 5.2, 5.3)
 • 6. Hoạch định ( 6.1, 6.2)
01
2 Diễn giải, phân tích các điều khoản (10 điều khoản) trong ISO 9001: 2015 và mối tương tác của chúng (thiếp theo)

 • 7. Hổ trợ ( 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5)
 • 8. Vận hành ( 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7)
 • 9. Đánh giá việc thực hiện hệ thống ( 9.1, 9.2, 9.3)
 • 10. Cải tiến ( 10.1, 10.2, 10.3)
02
3 ISO 14001: 2015

Tầm quan trọng của quản lý môi trường:

 • Biểu hiện khủng hoảng về môi trường hiện nay
 • Trách nhiệm thuộc về ai?
 • Nguồn và tác động ô nhiễm
 • Ý nghĩa và lợi ích?

Xác định khía cạnh môi trường, đánh giá tác động môi trường:

 • Yêu cầu luật định liên quan đến đánh giá tác động môi trường
 • Case study

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2015

 • Giới thiệu về các thuật ngữ liên quan đến hệ thống ISO 14001:2015
 • Nhận dạng Khía cạnh và Đánh giá tác động mội trường ( Bài tập)
 • Danh mục Luật áp dụng liên quan đến hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015
 • Hướng dẫn cách phân tích và hiểu các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • 6. Hoạch định ( 6.1, 6.2) Thiết lập quy trình nhận dạng Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • 8. Vận hành ( 8.1, 8.2) Biện pháp kiểm soát, Quan trác môi trường, Sẳn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp
02
4 IS0 45001: 2018

 • Mục đích áp dụng
 • Lợi lích áp dụng
 • Cấu trúc ISO 45001: 2018
 • Các thuật ngữ liên quan đến hệ thống ISO 45001:2018
 • Nhận dạng Mối nguy và đánh giá Rủi ro ( Bài tập)
 • Danh mục Luật áp dụng liên quan đến hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 • Hướng dẫn cách phân tích và hiểu các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 45001:2018:
 • 6. Hoạch định ( 6.1, 6.2) Thiết lập quy trình nhận dạng Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • 8. Vận hành ( 8.1, 8.2) Biện pháp kiểm soát, Môi trường Lao động , Sẳn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp
02
5 Hướng dẫn viết tài liệu và cải tiến hệ thống

 • Hướng dẫn viết quy trình và các biểu mẫu liên quan
 • Áp dụng công cụ cải tiến hệ thống : Pareto và Fish bone
01
6 ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

 • Phân tích quá trình đánh giá ( Bài tập)
 • Tố chất của đánh giá viên nội bộ  (Bài tập)
 • Các Kỹ năng cần thiết của đánh giá viên  ( Bài tập)
 • Tiêu chí đánh giá cho tiêu chuẩn Chất lượng – Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Các phương pháp đánh giá (Kỹ năng hỏi, đọc tài liệu và hồ sơ và quan sát)
 • Thực hiện đánh giá : Cách thức lập chương trình đánh giá, họp khai mạc, thực hiện quá trình đánh giá và họp bế mạc.
 • Mức độ phát hiện đánh giá ( NC, Observation và Opportunity Improvement)
 • Thục tập các tình huống đánh giá cho 03 tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018
 • Cách viết báo cáo, theo dõi hành động khắc phục và tính hiệu lực của hành động khắc phục được thực hiện
 • Bài thi cuối khóa
02
TỔNG SỐ BUỔI 10 buổi

Certificate: SPECIALIST ISO (9001-14001- 45001)  và INTERNAL AUDITOR ISO (9001-14001-45001)

Thời lượng chương trình: 10 buổi (3 giờ /buổi)
Địa điểm học: TP HCM – Hà Nội – Đà Nẵng
Tài liệu: Anh – Việt
Phương pháp đào tạo: Lý thuyết, thực hành áp dụng, viết quy trình và thi cuối khóa.
Hình thức đào tạo: Public/Offline – Online – Inhouse
Trainer:

 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean 6 Sigma, TQM, TPM, QA/QC, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…
 • Lean six sigma Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ HỌC

 Trân trọng cảm ơn !

Chia sẻ bài viết