LEAN SIX SIGMA (YELLOW_GREEN_BLACK)

LEAN SIX SIGMA (YELLOW_GREEN_BLACK)

Lean Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lẹ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các  nguyên nhân tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình sản xuất hoặc kinh doanh.

Lean Six Sigma không phải là một thông quản lý chất lượng như ISO 9001 hay là một hê thống chứng nhận chất lượng mà nó là một hê phương pháp giúp giảm khuyết tật ngay từ đầu dưa trên việc cải tiến quy trình. Đối với da số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thay vì tập trung vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm thì nên chuyển hướng sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.

Lean Six Sigma là một hệ thống các công cụ và phương pháp ban đầu được phát triển bởi Công ty Motorola nhằm cải tiến một cách có hệ thống các quá trình bằng cách loại bỏ sai lệch/phế phẩm trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. Lean Six Sigma được áp dụng theo trình tự 5 bước của tiến trình DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control/Xác định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát) giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa sự biến thiên (sai lỗi) không mong đợi.

Hiện nay Lean Six Sigma được nhiều Doanh nghiệp các nước lớn trên thế giới áp dụng như: Mỹ, nhật, Đức, Singapor,..Và hiện tại nội dung này đang dần được áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

TMS triển khai liên tục chương trình khóa học này từ level Yellow BeltGreen Belt đến Black Belt.

Nội dung đào tạo theo chuẩn quốc tế (Mỹ), học viên được hướng dẫn thực hành Project Lean 6 Sigma tại lớp. Đội ngũ chuyên gia giỏi 25 năm kinh nghiệm ít nhất là trưởng môn đai đen (Master Lean Six Sigma) đã thực hiện tư vấn thành công nhiều Project Lean 6 Sigma.

Khóa học cung cấp các kiến thức từ căn bản đến nâng cao với các nguyên lý, phương pháp và công cụ. Là nền tản giúp học viên trở thành chuyên gia cải tiến, nhà phân tích.

Mục đích khóa học:

 • Giúp học viên nhận thức tầm quan trọng và sức mạnh khi áp dụng hệ thống Lean Six Sigma
 • Giúp học viên hiểu và áp dụng các công cụ Lean Six Sigma vào việc cải tiến quá trình
 • Hướng dẫn học viên thực hành triển khai áp dụng các dự án cải tiến Lean Six Sigma ngay tại lớp.
 • Sau khóa học, người học đủ năng lực thực hiện thánh công dự án Lean Six Sigma mang lại lợi ích tài chính hoặc tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD/Dự án

Đối tượng: 

 • Cán bộ quản lý
 • Người làm công tác phân tích, nghiên cứu
 • Người làm nhiệm vụ cải tiến các hoạt động/quá trình
 • Người làm công tác quản lý chất lượng
 • Người có nguyện vọng trở thành một Training về Lean Six Sigma.

Hình thức học: 

 • Lý thuyết 20%, thực hành 80%
 • Lập nhóm, chọn đề tài ->  thức hiện dự án, báo cáo kết quả dự án cuối khóa học.
 • Làm thi cuối khóa

Ngôn ngữ:  Anh – Việt

Chuyên gia: Master Black Belt. Kiều văn Tôn. Huỳnh Bảo Tuân. Phạm Thanh Diệu

Mời quý học viên Click xem chi tiết Lean Six Sigma các Level:

 1. Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) . Xem chi tiết
 2. Lean Six Sigma Green Belt (Đai xanh). Xem chi tiết
 3. Lean Six Sigma Black Belt (Đai Đen). Xem chi tiết

(Chú ý: Trước khi lựa chọn tham gia khóa học này quý Học viên nên xác định đúng khóa học và phù hợp với năng lực nhằm hạn chế việc học leve không phù hợp ảnh hướng chất lượng và chi phí)

Đào tạo và Tư vấn Project Lean 6 Sigma inhouse vui lòng Liên hệ 028 668 03119

ĐĂNG KÝ

 

Chia sẻ bài viết