LEAN SIX SIGMA (YELLOW_GREEN_BLACK)

LEAN SIX SIGMA (YELLOW_GREEN_BLACK)

LỊCH KHAI GIẢNG T2/2019

 Khóa học/Level Khai giảng  Kết thúc  Số buổi  Ngày học
 K2-Yellow Belt 24/2  24/3 10 Chủ nhật
 K1-Green Belt

 K2-Green Belt

23/2

30/3

 20/4

27/4

 18

18

 Thứ 7

Thứ 7 +  Chủ nhật

K1-Black Belt 27/4 2/6 24 Thứ 7 + chủ nhật

 

Lean Six Sigma (LSS) là sự kết hợp hoàn hảo  của Lean va Six Sigma gồm một hệ thống các phương pháp và công cụ cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm tỷ lệ sai lỗi đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các  nguyên nhân tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình sản xuất/kinh doanh.

Hiện nay Lean Six Sigma được áp dụng rộng rãi cho nhiều doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia: Mỹ, nhật, Đức, Singapor,..Và hiện tại nội dung này đang dần được áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Lean Six Sigma không phải là hệ thống quản lý chất lượng như ISO hay là chứng nhận chất lượng mà nó là một hệ thống phương pháp giúp giảm khuyết tật ngay từ đầu dưa trên việc cải tiến quy trình. Đối với da số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thay vì tập trung vào việc kiểm tra lỗi trên từng sản phẩm thì nên tập trung cải tiến quy trình nhằm triệt tiêu sai lỗi ngay từ đầu

Lean Six Sigma được áp dụng theo trình tự 5 bước của tiến trình DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control/Xác định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát) giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu tối đa sự biến thiên (sai lỗi) không mong đợi.

TMS triển khai liên tục chương trình khóa học này theo nhu cầu cần thiết và cấp bách từ level Yellow BeltGreen Belt đến Black Belt. Chương trình được thiết kế dựa trên nội dung chuẩn Mỹ và được cải tiến phù hợp với đặc trưng Doanh nghiệp Việt.

Sự khác biệt ở khóa học này tại TMS là học viên được hướng dẫn thực hành Project Lean 6 Sigma tại lớp theo nhóm. Với sự dẫn dắt của một trong ba chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam (trưởng môn đai đen/Master Lean Six Sigma, 25 năm kinh nghiệm). Kết thúc chương trình người học đạt năng lực thực hiện thành công nhiều dự án Lean Six Sigma mang lợi ích tài chính/tiết kiệm chi phí tối thiểu 50 000 USD/dự án

Mục đích khóa học:

 • Giúp học viên nhận thức tầm quan trọng và sức mạnh khi áp dụng hệ thống Lean Six Sigma
 • Giúp học viên hiểu và áp dụng các công cụ Lean Six Sigma vào việc cải tiến quá trình
 • Hướng dẫn học viên thực hành triển khai áp dụng các dự án cải tiến Lean Six Sigma
 • Sau khóa học, người học đủ năng lực thực hiện thánh công dự án Lean Six Sigma mang lại lợi ích tài chính hoặc tiết kiệm tối thiểu 50 000 USD/Dự án

Đối tượng: 

 • Cán bộ quản lý
 • Người làm công tác phân tích, nghiên cứu
 • Người làm nhiệm vụ cải tiến các hoạt động/quá trình
 • Người làm công tác quản lý chất lượng
 • Người có nguyện vọng trở thành một Training về Lean Six Sigma.

Hình thức học: 

 • Lý thuyết 20%, thực hành 80%
 • Lập nhóm, chọn đề tài ->  thức hiện dự án, báo cáo kết quả dự án cuối khóa học.
 • Làm thi cuối khóa

Ngôn ngữ:  Anh – Việt

Chuyên gia: Master Black Belt. Kiều văn Tôn. Huỳnh Bảo Tuân. Phạm Thanh Diệu

Mời quý học viên Click xem chi tiết Lean Six Sigma các Level:

 1. Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) . Xem chi tiết
 2. Lean Six Sigma Green Belt (Đai xanh). Xem chi tiết
 3. Lean Six Sigma Black Belt (Đai Đen). Xem chi tiết

(Chú ý: Trước khi lựa chọn tham gia khóa học này quý Học viên nên xác định đúng khóa học và phù hợp với năng lực nhằm hạn chế việc học leve không phù hợp ảnh hướng chất lượng và chi phí)

Đào tạo và Tư vấn Project Lean 6 Sigma inhouse vui lòng Liên hệ 028 668 03119

ĐĂNG KÝ

 

Chia sẻ bài viết