Author - Quản trị

Lean Six Sigma
lean six sigma
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh Lớp Online: 10/8/21 (học buổi tối 18:30-21:30 PM) Lớp Offline: HCM 29/8/2021 - Hà Nội 11/7/2021 - Đà Nẵng 11/7/2021 Lean six sigma green belt/ đai xanh là level nối tiếp lean [...]

lean six sigma

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt - Lịch khai giảng Lớp Online: 15/8/2021, học ngày Chủ nhật Lớp Ofline: HCM - Hà Nội - Đà Nẵng  Khóa học Lean six sigma yellow belt là nền tản để [...]