Author - Quản trị

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ ĐAI VÀNG QUỐC TẾ New

Lean six sigma yellow belt tại Cty Viện Nam Samho Lean six sigma yellow belt/ đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần [...]

lean six sigma đai xanh

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ ĐAI XANH CHUẨN QUỐC TẾ New

Khai giảng Lean six sigma green belt/ đai xanh. Khóa 5 (2/11) và Khóa 6 (24/11) Lean six sigma green belt hay còn gọi lean 6 Sigma đai xanh là chương trình khóa học [...]