Author - Quản trị

LEAN SIX SIGMA (YELLOW_GREEN_BLACK) New

LỊCH KHAI GIẢNG QUÝ I 2019  Khóa học/Level Khai giảng  Kết thúc  Ngày học  Số buổi   YELLOW BELT/ĐAI VÀNG 24/2 11/3 16/3 31/3  24/3 1/4 13/4 28/4 Lớp chủ nhật Tối 2-4-6 Lớp thứ 7 Lớp chủ nhật  10 GREEN BELT/ĐAI XANH 2/3  27/4 học Thứ 7  18 BLACK BELT/ĐAI ĐEN 27/4 2/6 Thứ 7 + chủ [...]