Author - Quản trị

lean six sigma green belt
lean six sigma
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh Lean six sigma green belt/ đai xanh là khóa học nâng cao trong hệ thống level lean six sigma được nhiều cá nhân tổ chức áp dụng [...]

lean six sigma

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT (ĐAI VÀNG)

Lean six sigma yellow belt - Khóa học căn bản HCM - Hà Nội - Đà Nẵng   Lean six sigma yellow belt là khóa học căn bản để học viên trở thành đội ngũ [...]