Author - Quản trị

HỒ CHÍ MINH New

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HỒ CHÍ MINH KHU VỰC KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC HCM QA/QC 24/2/2019 Chủ nhật HSE Công trường 24/2/2019 Chủ nhật (6 ngày) HSE Nhà máy 23/2/2019  Thứ 7  (6 ngày) Chuyên Viên ISO tích hợp 9001_14001_ 45001 24/2/2019 Chủ nhật ISO 22000 Haccp  3/3/2019 Chủ nhật YELLOW [...]

ĐÀ NẴNG New

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐÀ NẴNG KHU VỰC KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC ĐÀ NẴNG QA/QC 24/2/2019 Chủ nhật HSE Công trường 24/2/2019 Chủ nhật (6 ngày) HSE Nhà máy 23/2/2019  Thứ 7  (6 ngày) Chuyên Viên ISO tích hợp 9001_14001_ 45001 24/2/2019 Chủ nhật ISO 22000 Haccp  3/3/2019 Chủ nhật YELLOW [...]

HÀ NỘI New

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HÀ NỘI KHU VỰC KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC HÀ NỘI QA/QC 24/2/2019 Chủ nhật HSE Công trường 24/2/2019 Chủ nhật (6 ngày) HSE Nhà máy 23/2/2019  Thứ 7  (6 ngày) Chuyên Viên ISO tích hợp 9001_14001_ 45001 24/2/2019 Chủ nhật ISO 22000 Haccp  3/3/2019 Chủ nhật YELLOW [...]