Problem Solving 8D Method

problem solving 8D method
lean six sigma

Problem Solving 8D Method

Giải quyết vấn đề bằng phương pháp 8D

Học 8D học viên chắc chắn đạt được các mục đích sau:

 • Hiểu được quá trình giải quyết vấn đề bằng phương pháp 8D
 • Mô tả mục tiêu của từng bước của quá trình giải quyết vấn đề 8D
 • Sử dụng được các công cụ giải quyết vấn đề cho từng bước của quá trình giải quyết vấn đề 8D: Pareto, Fish bone, Five Why, FMEA
 • Xác định vai trò của nhóm giải quyết vấn đề 8D
 • Xác định các yếu tố thành công quan trọng để giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Truy tìm nguyên nhân gốc rễ, các khắc phục và cải tiến

Điểm đặc biệt của khóa học tại TMS là học viên thực hành giải quyết vấn đề ngay tại lớp dựa trên các form thực hành chuẩn.

Đối tượng:
Giám đốc, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, Tổ trưởng, QA/QC, Nhân Viên Nghiên Cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm và cải tiến quá trình. Bộ phận quản lý rủi ro

Hình thức đào tạo:

 • 20% Lý thuyết – 80% thực hành
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Đội ngũ chuyên gia:  25 năm kinh nghiệm. Phương pháp training đa dạng,  linh hoạt, giúp học viên hiểu và áp dụng ngay thực tế

Nội dung:

Date Time Topic Contents
Day 1 8:30 – 11: 30 Process Management
 • Process Management Concept
 • Conformities and Nonconformities
 • Correction
 • Corrective actions
 • Preventive actions
 • 8D Introduction
  • D1 (Use a Team Approach)

  Form an effective project team.
  Define roles of the team members.
  Set boundaries of freedom for the team.
  Help get the team started up.

  • D2 (Describe the Problem)

  Understand the scope and magnitude of  the problem.
  Develop a Problem Statement.
  Recognize that the task is to investigate the problem, not jump to solutions.

  • D3 (Interim Containment)

  Determine if Interim Containment is needed
  Design and put temporary measures into place to “buy time” until a permanent solution can be developed and implemented
  Verify that interim containment measures are working

13: 00 – 16: 00 Problem Solving
 • D4 (Define the Root Causes)

Use process mapping techniques to clarify the bounds of the process.
Identify relationships between causes and the resulting effect using Cause and Effect Diagrams.
Collect data and then use data display tools to visually analyze that data.
Use Investigative Tools to uncover more clues to the root cause.
Conduct confirmation runs to verify that the root cause has been found.

 • D5 (Develop Solutions)

Identify potential solutions that address the root cause.
Consider solution candidates that will prevent the root cause from recurring as well as detection approaches that warn if the problem may recur.
Remove candidates that are not practical, feasible or cost-effective from consideration.
Use decision matrices to select the most balanced solution.

 • D6 (Implement the Solution)

Understand how to develop Action Plans using either Simple or Complex Action Plans formats.
Learn how to use Project Management tools such as Activity Plans, PERT Charts and Gantt Charts to develop Action Plans to manage and track implementation of the solution.
Recognize that the solution has been not fully implemented until related documentation is updated and communication has been completed with all involved parties.

 • D7 (Prevent Recurrence)

Use techniques to ensure the problem does not recur.
Know which associated documents and systems to update.
Remove Interim Containment measures.
Recognize how powerful it can be to share Lessons Learned.

 • D8 (Congratulate the Team)

Encourage the organization to recognize the problem-solving team for a job well done.
Ensure the problem-solving team recognizes those that have assisted them.

Day 2 8: 30 – 11: 30 Problem Solving Tools
 • Corrective actions implementations, Prevent the problem from recuring, Recognize contributions of the group
 • Problem solving and Process improvement
 • Pareto, Fish bone, Five Why
13: 00 – 16: 00 8D Practice
 • Histogram
 • Scatter
 • FMEA
 • Practice situations (Exercises)
 • Course Test: An assessment of the learner’s progress in this course.
 • Hình thức đào tạo: Lý thuyết, thực hành, Áp dụng tại lớp
 • Thời gian: 2 ngày (6 giờ/ngày)
 • Học phí ưu đãi: vui lòng liên hệ tư vấn TMS

Trainer: (Phong cách truyền đạt dễ hiểu, thực tế, lỗi cuốn. Học là muốn học nữa)

 • Lean six sigma Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean 6 Sigma, TQM, TPM, QA/QC, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…

Tùy theo mục đích hoạt động sản xuất quý đơn vị/Cty có thể yêu cầu đào tạo theo từng nội dung mong muốn. Anh/chị vui lòng liên hệ (028 668 03119 hoặc 0973 811 048 ) để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết. Xin cảm ơn !

Xem chương trình đào tạo inhouse khác

Chia sẻ bài viết