ISO 45001: 2018

khóa học qa qc

ISO 45001: 2018

ISO 45001:2018- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (thay thế cho OHSAS 18001: 2007)

Tiêu chuẩn ISO mới , ISO 45001 , Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được ban hành bởi Ủy ban dự án , ISO PC 283 đã công bố trong tháng 10 năm 2016 và chính thức áp dụng đầu năm 2017 . Tiêu chuẩn sẽ được liên kết với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 ( quản lý chất lượng ) và ISO 14001: 2015 ( quản lý môi trường ) được điều chỉnh, ban hành vào năm 2015.

Đã đến cần thay đổi kịp thời để không lỗi thời.

Xen chi tiết nội dung

ĐĂNG KÝ

 

Chia sẻ bài viết