NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

nhận diện mối nguy
học iso tích hợp

NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Thực hành nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro 

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro thường có tính thuyết phục cao thực tế hiện nay cho thấy nhiều bằng chứng liên quan đến nó hoạt động này cũng là minh chứng thể hiện tính nhân văn và cam kết lãnh đạo trong phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; cải tiến liên tục điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại nơi làm việc; thậm chí có thể nói hoạt động này đóng vai trò định hướng cho các hoạt động khác về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động tại Việt Nam, giá trị thiết thực của hoạt động này vô cùng hạn chế và mang nặng tính đối phó.nhận diện mối nguy và rủi ronhận diện mối nguy và rủi ro

Có rất nhiều các nguyên nhân làm giảm giá trị của nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, một trong hai nguyên nhân hàng đầu chính là năng lực nhân viên tham gia vào hoạt động.

Tổ chức hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro chú trọng phát triển năng lực và kỹ năng nhân viên tham gia vào hoạt động chính là yếu tố quyết định thành công của chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nói riêng và quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nói chung tại các doanh nghiệp.

Chương trình huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại TMS được hiệu chỉnh liên tục phù hợp với hoạt động sản xuất từng Doanh nghiệp, đặc biệt tuân thủ kết hợp Hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001: 2018

Kết quả đào tạo

Sau khóa học học viên có thể tự nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro do các mối nguy gây ra trong khu vực quản lý, khu vực vận hành thiết bị

 Đối tượng tham dự 

  • Đội ngũ quản lý cấp trung
  • Trưởng, Phó bộ phận
  • Cán bộ, nhân viên làm công tác an toàn
TIME TOPIC CONTENT

 

MORNING

8:30

11:30

Giải thích các thuật ngữ về AT& SKNN theo ISO 45001:2018

Công cụ FMEA (Phân Tích Cách Thức Sinh Ra Sai Sót, Hậu Quả và Độ Nguy Kịch)

Ø Mối nguy, Nhận dạng mối nguy,

Ø Bệnh tật, Sự cố, Rủi ro có thể chấp nhận

Ø Tình huống khẩn cấp

Ø Yêu cầu luật định về AT&SKNN

Ø Mục tiêu về OH&S

Ø Tiêu chí Mức độ nghiêm trọng

Ø Tiêu chí Tần suất xảy ra

Ø Mức độ rủi ro

AFTERNOON

13.00

16:00

Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro

Các biện pháp kiểm soát “hierarchy of control”

Ø  Thực tập nhận dạng mối nguy:

–        Xác định mối nguy

–        Phân loại mối nguy

–        Mức độ nguy hiểm

–        Tần xuất nguy hiểm

Ø  Thực tập đánh giá rủi ro:

–        Chia công việc thành từng bước tiến hành

–        Nhận diện những mối nguy, xác định mức độ rủi ro

–        Tiến trình đánh giá rủi ro

–        Các phương pháp đánh giá rủi ro

–        Quy định về xác suất – hậu quả

–        Bảng đánh giá rủi ro

Ø  Thực tập các biện pháp kiểm soát rủi ro theo “hierarchy of control”:

–        Kiểm soát rủi ro: Phân tích các phương pháp, các kỹ thuật kiểm soát rủi ro

–        Tiến trình hoạch định kiểm soát rủi ro

 Liên hệ nhận nội dung và học phí : 0973 811 048 – 028 668 03119

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết