LEAN SIX SIGMA

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG New

Lean six sigma yellow belt khóa 8 ngày 4/1/2020 Lean six sigma yellow belt/đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần thiết để cải [...]

lean six sigma đai xanh
lean six sigma green belt
lean six sigma green belt

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ ĐAI XANH CHUẨN QUỐC TẾ New

Lean six sigma green belt/ đai xanh.Khóa 5 (14/12/2019) Lean six sigma green belt hay còn gọi lean 6 Sigma đai xanh là chương trình khóa học nâng cao trong hệ thống lean [...]