LEAN SIX SIGMA

six sigma yellow belt

Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng)

Lean six sigma yellow belt/ Đai vàng HCM - Hà Nội - Đà Nẵng   Lean six sigma yellow belt là khóa học căn bản để học viên trở thành đội ngũ chuyên trách phân [...]