LEAN SIX SIGMA

lean six sigma

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt - Lịch khai giảng Lớp Online: 8/5/2022 (học ngày Chủ nhật) Lớp Ofline: HCM - Hà Nội - Đà Nẵng   Khóa học Lean six sigma yellow belt là nền tản để [...]

Lean Six Sigma
lean six sigma
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh Online: 10/7/2022 (Chủ nhật) Offline: HCM  - Hà Nội - Đà Nẵng Lean six sigma green belt/ đai xanh là khóa học nâng cao trong hệ thống level lean six sigma được [...]