LEAN SIX SIGMA

lean six sigma yellow belt

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt/ đai vàng Khai giảng 20-10-2019_Khóa 6/2019 Lean six sigma yellow belt/đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung đầy đủ kiến thức cần thiết để [...]