Tag - chứng nhận six sigma green

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt (KG 25/4/2021) Lean six sigma yellow belt/ đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều công cụ và phương pháp quan [...]

Lean Six Sigma Green belt Medtronic-Silde
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh 10/4/2021 (HCM-Hà Nội) Lean six sigma green belt/ đai xanh là level nối tiếp lean six sigma yellow belt/đai vàng được xem là khóa học nâng cao trong [...]