Tag - học yellow belt

lean six sigma yellow belt

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG New

Lean six sigma yellow belt/ đai vàng Khai giảng 20-10-2019 (Khóa 6/2019) Lean six sigma yellow belt/đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần thiết để [...]