Tag - đai xanh

Lean Six Sigma
lean six sigma
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh Lớp Online: 10/8/21 (học buổi tối 18:30-21:30 PM) Lớp Offline: HCM 29/8/2021 - Hà Nội 11/7/2021 - Đà Nẵng 11/7/2021 Lean six sigma green belt/ đai xanh là level nối tiếp lean [...]