Tag - six sigma green

Lean Six Sigma Green belt Medtronic-Silde
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh 10/4/2021 (HCM-Hà Nội) Lean six sigma green belt/ đai xanh là level nối tiếp lean six sigma yellow belt/đai vàng được xem là khóa học nâng cao trong [...]