ĐÀO TẠO LEAN SIX SIGMA. THỰC HÀNH PROJECT LEAN SIX SIGMA

ĐÀO TẠO LEAN SIX SIGMA. THỰC HÀNH PROJECT LEAN SIX SIGMA

Đào tạo Lean Six Sigma được áp dụng tuần tự theo năm bước của tiến trình DMAIC:

Xác định – Đo lường – Phân tích – Kiểm sóat – Cải tiến, nhằm cải tiến quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mục tiêu chung của Lean Six Sigma là giảm sự biến thiên đầu ra của sản phẩm, triệt tiêu phế phẩm đây là các đặc tính chất lượng quan trọng mà thông qua nó khách hàng sẽ đánh giá cao năng lực sản xuất.

Lean 6 Sigma là một hệ thống các công cụ và phương pháp ban đầu được phát triển bởi Công ty Motorola nhằm cải tiến một cách có hệ thống các quá trình bằng cách loại bỏ sai lỗi đến mức 3,4 lỗi/triệu sản phẩm. Khóa học cung cấp các kiến thức từ cơ sở đến nâng cao

Khóa đào tạo Lean Six Sigma là nền tản để Học viên trở thành chuyên gia phân tích quá trình và hệ thống nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức

Khóa đào tạo Lean Six Sigma thực hiện theo phương pháp thực hành dự án theo nhóm dưới sự hướng dẫn của Trainer.

Với đội ngũ Chuyên gia là chủ nhiệm đai đen/Master Black Belt (20 năm kinh nghiệm) học viên dễ dàng nắm bắt thực hiện dự án cải tiến ngay tại khóa học và áp dụng ngay tại Cty.

Mục địch khóa học Lean Six Sigma

Chương trình đào tạo Lean Six Sigma cung cấp kiến thức chuyên sâu về Lean Six Sigma cho các học viên, nhằm áp dụng vào công việc hàng ngày có hiệu quả hơn và thực thi cải tiến tại nơi mình làm việc, các thành viên có được các kỹ năng nhận diện các cơ hội cải tiến và ủng hộ sự thay đổi tốt hơn cho tổ chức biết được làm thế nào để thực hiện một dự án cải tiến theo Lean Six Sigma và khao khát thực hiện nó.

Xem nội dung, lịch khai giảng các leve Lean Six Sigma:

Lean 6 Sigma Yellow Belt (Đai vàng).

Lean 6 Sigma Green Belt (Đai xanh).

Lean 6 Sigma Black Belt (Đai Đen).

Hình thức học: Phân nhóm (3-4 hv/nhóm) -> chọn đề tài đầu khóa học (có sự hỗ trợ Chuyên gia), phân công thực hiện đề tài xuyên suốt quá trình học-> Báo cáo đề tài cuối khóa và làm bài thi tương ứng từng Level -> đạt -> cấp chứng chỉ.

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết