ĐÀO TẠO LEAN 6 SIGMA – THỰC HÀNH DỰ ÁN

lean 6 sigma
six sigma yellow belt_banner2

ĐÀO TẠO LEAN 6 SIGMA – THỰC HÀNH DỰ ÁN

Lean 6 sigma thực hành dự án cải tiến theo nhóm dựa trên Data thực

Lean 6 sigma được áp dụng tuần tự theo năm bước của tiến trình DMAIC: Xác định – Đo lường – Phân tích – Kiểm sóat – Cải tiến, nhằm cải tiến quy trình, giảm thiểu thời gian, chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mục tiêu chung của lean 6 sigma là giảm sự biến thiên đầu ra của sản phẩm, triệt tiêu phế phẩm, đây là các đặc tính chất lượng quan trọng mà thông qua nó khách hàng sẽ đánh giá cao năng lực sản xuất.

Lean 6 sigma là một hệ thống các công cụ và phương pháp ban đầu được phát triển bởi Công ty Motorola nhằm cải tiến một cách có hệ thống các quá trình bằng cách loại bỏ sai lỗi đến mức 3,4 lỗi/triệu sản phẩm. Hiện nay chương trình đào tạo lean 6 sigma được nhiều doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện và đạt hiệu quả vô cùng lớn

Khóa đào tạo lean 6 sigma tai TMS nhằm huấn luyện Học viên trở thành chuyên gia phân tích quá trình và hệ thống nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức. Khóa học cung cấp các kiến thức từ căn bản đến nâng cao tương úng các level: Yellow/đai vàng, Green/đai xanh, Black/đai đen.

Khóa đào tạo lean 6 sigma thực hiện theo phương pháp thực hành cải tiến dự án theo nhóm dựa trên Data thực dưới sự hướng dẫn của 1 trong 3 chuyên gia đầu ngành (trưởng môn đai đen/Master lean six sigma, 25 năm kinh nghiệm) học viên hiểu và áp dụng ngay.

Mục địch khóa đào tạo lean 6 sigma

Chương trình đào tạo lean 6 sigma cung cấp kiến thức chuyên sâu về Lean Six Sigma giúp người học hiểu tường tận bằng nhận diện vấn đề cần cải tiến, thực hành các dự án cải tiến thực tế theo nhóm tại lớp học và có thể áp dụng thực hiện các Projec lean six sigma cho Doanh nghiệp.

Xem nội dung, lịch khai giảng các leve lean 6 sigma:

Lean Six Sigma Yellow Belt/ Đai vàng

Lean Six Sigma Green Belt/Đai xanh

Lean Six Sigma Black Belt/ Đai Đen

Hình thức học: Phân nhóm (3-4 hv/nhóm) -> chọn đề tài đầu khóa học (có sự hỗ trợ Chuyên gia), phân công thực hiện đề tài xuyên suốt quá trình học-> Báo cáo đề tài cuối khóa và làm bài thi tương ứng từng Level -> đạt -> cấp chứng chỉ.

ĐĂNG KÝ HỌC

 

Chia sẻ bài viết