LỊCH HỌC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

HCM  – HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

KHU VỰC
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC
HCM QA/QC 21/10/2018 Chủ nhật
HSE Công trường 10/11/2018 Thứ 7 + Chủ nhật

(Kết thúc sau 4 tuần)

HSE Nhà máy 14/10/2018  Thứ 7 + Chủ nhật

(Kết thúc sau 4 tuần)

ISO TÍCH HỢP 24/6/2018 Chủ nhật
ISO 22000 Haccp Chủ nhật
YELLOW BELT 20/10/2018

21/10/2018

Thứ 7

Chủ Nhật

GREEN BELT 11/11/2018 Chủ nhật
BLACK BELT 28/10/2018 Thứ 7 + Chủ nhật
ĐÀ NẴNG ISO TÍCH HỢP 19/5/2018 Thú 7 + Chủ nhật
QA/QC 19/5/2018 Chủ nhật
HSE 26/5/2018 Thứ 7 + Chủ nhật
YELLOW BELT 26/5/2018 Thứ 7 + Chủ nhật
HÀ NỘI QA/QC 23/9/2018 Chủ nhật
ISO TÍCH HỢP 8/7/2018 Chủ nhật
HSE 18/8/2018 Thứ 7 + Chủ nhật
GREEN BELT 22/9/2018 Thứ 7 + Chủ nhật

 Chú ý: Đôi lúc lịch học trên có sai sót do chưa cập nhật kịp thời mong Quý học viên thông cảm! Vui lòng liên hệ với tư vấn viên để xác nhận thông tin chính xác. Xin cảm ơn !

ĐĂNG KÝ HỌC