CẬP NHẬT CHUYỂN ĐỔI ISO 9001 – 14001 – 45001

CẬP NHẬT CHUYỂN ĐỔI ISO 9001 – 14001 – 45001

KHÓA HỌC NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI – ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL TÍCH HỢP THEO TC ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015

Khai giảng 30/06/2017

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

Với hơn 1.1 triệu chứng chỉ được cấp toàn cầu, ISO 9001 giúp các tổ chức chứng minh với các khách hàng rằng họ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng ổn định. Nó cũng hoạt động như một công cụ để sắp xếp hợp lý các quá trình của họ và làm cho chúng hiệu quả hơn. Quyền Tổng thư ký ISO Kevin McKinley giải thích: “ISO 9001 cho phép các tổ chức thích ứng với một thế giới đang thay đổi. Nó nâng cao khả năng của một tổ chức thỏa mãn khách hàng của mình và cung cấp một nền tảng thống nhất cho sự phát triển và thành công bền vững”.

Phiên bản 2015 có những thay đổi quan trọng, điều mà Nigel Croft, Chủ tịch tiểu ban ISO đã phát triển và sửa đổi các tiêu chuẩn, đề cập như là một quá trình “tiến hóa hơn là một  cuộc cách mạng”. “Chúng ta mới chỉ đưa ISO 9001  vào thế kỷ 21 một cách vững chắc. Các phiên bản trước của ISO 9001 là khá quy tắc, với nhiều yêu cầu cho thủ tục tài liệu và hồ sơ. Trong phiên bản 2000 và 2008, chúng ta tập trung nhiều hơn vào quá trình quản lý, và ít hơn vào tài liệu.”

“Bây giờ chúng ta đã đi một bước xa hơn, và ISO 9001: 2015 thậm chí còn ít quy tắc hơn so với bản tiền nhiệm của nó, và tập trung  vào kết quả hoạt động. Chúng ta đã đạt được điều này bằng cách kết hợp phương pháp tiếp cận quá trình với tư duy dựa trên rủi ro, và sử dụng các chu trình Plan-Do-Check-Act ở tất cả các cấp trong tổ chức.”

“Biết rằng các tổ chức ngày nay sẽ thực hiện một số tiêu chuẩn quản lý cùng lúc, chúng tôi đã thiết kế phiên bản 2015 để dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác. Phiên bản mới cũng cung cấp một cơ sở vững chắc cho các tiêu chuẩn chất lượng thuộc lĩnh vực tự động, hàng không vũ trụ, ngành y tế, v…v, và cân nhắc các nhu cầu của các nhà quản lý.”

Như là tiêu chuẩn được mong đợi áp dụng, Kevin McKinley kết luận: “Thế giới đã thay đổi, và phiên bản này là cần thiết để phản ánh điều này. Công nghệ đang dẫn dắt những kỳ vọng gia tăng của khách hàng và các doanh nghiệp. Những rào cản thương mại đã giảm do mức thuế thấp hơn, nhưng cũng bởi vì các công cụ chiến lược như những Tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi đang nhìn thấy một xu thế hướng tới chuỗi cung toàn cầu phức tạp hơn,mà đòi hỏi hành động tích hợp. Vì vậy, các tổ chức cần phải thực hiện theo những cách mới, và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của chúng ta cần phải theo kịp với những kỳ vọng này. Tôi tin tưởng rằng phiên bản 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001 có thể giúp họ đạt được điều này.”

Tiêu chuẩn này được phát triển bởi ISO/TC 176/SC 2, có ban thư ký được tổ chức bởi BSI, thành viên của ISO cho Vương quốc Anh. “Đây là một ủy ban rất quan trọng đối với ISO,” Kevin nói, “Ủy ban đó đã dẫn đầu về sự thích hợp, tác động và sử dụng toàn cầu. Tôi cảm ơn các chuyên gia vì nỗ lực của họ.”


KHÓA HỌC NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI – ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2015/ ISO 14001 : 2015
Khai giảng ngày 30/ 06/ 2017 (Học buổi tối 2, 4, 6 hàng tuần, từ 18h – 21h)
Thời lượng khóa học : 08 buổi

 

Mọi Doanh nghiệp phát triển dựa trên nhiều yếu tố tác động, nhưng đi theo một lộ trình mang tính quy luận cải tiến liên tục lại là giải pháp tối ưu và bền vững nhất. Chất lượng là một trong những yếu tố đó, cụ thể là Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001.

Hệ thống ISO 9001: 2015 là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001 cốt lỗi là làm đúng, làm nhanh theo quy trình được thiết sẵn, tạo tiền đề cho vận hành tư duy đột phá, từ đó tạo nên sự thay đổi khác biệt. Cách tiếp cận hệ thống Chất lượng, giảm thiểu rủi ro là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành. Khóa học cho bạn đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm nhiều thời gian.

Khóa học ISO 9001: 2015 được thiết kế theo hướng cập nhật kiến thức – liên hệ thực tế – xử lý tình huống thực tế – tự xây dựng hệ thống quản lý tại doanh nghiệp, vì vậy học viên sau khi tham gia khóa học có thể  làm đúng ngay từ đầu đó cũng là sự khác biệt của khóa học tại iRTC.

Khóa học ISO 14001 phiên bản mới nhất 2015 giúp học viên thấy được hiện trạng môi trường thực tại và phát họa viễn cảnh tương lai. Việc xây dựng ISO 14001:2015 sẽ giúp sản phẩm được tạo ra thân thiện với môi trường và sẽ chiếm nhiều ưu thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường hoạt động sản xuất.
Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

– Xây dựng, triển khai, vận hành được các hệ thống ISO

– Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống ISO.

– Nâng cao khả năng cạnh tranh, hướng đến thõa mãn khách hàng

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

– Cán bộ, Nhân viên các Doanh nghiệp

– Cá nhân muốn nghiên cứu sâu các hệ thống ISO 9001 : 2015

– Người có nhu cầu chuyển việc, tìm việc làm mới

– Hoặc Sinh viên cần cập nhật kiến thức về ISO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

No. NÔI DUNG SỐ BUỔI HỌC
ĐÀO TẠO NHẬN THỨC TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2015 – ISO 14001 : 2015
1 Tổng quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 và cách tiếp cận

–        Mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

–        Thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 9001:2015

–        Các nguyên tắc quản lý chất lượng

–        Mô hình P-D-C-A

01
2 Diễn giải các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

–        Phạm vi áp dụng

–        Tiêu chuẩn tham khảo

–        Thuật ngữ và định nghĩa

–        Bối cảnh của tổ chức

–        Sự lãnh đạo

–        Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng và Bài tập nhận diện rui ro về chất lượng

–        Sự hỗ trợ

–        Vận hành

–        Đánh giá thực hiện

–        Cải tiến

So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với ISO 9001:2008

02
3 Giới thiêu về Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Diễn giải các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

–        Bối cảnh của tổ chức

–        Lãnh đạo

–        Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng và Bài tập nhận diện khía cạnh môi trường

01
4 Diễn giải các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (tiếp theo)

–        Sự hỗ trợ

–        Điều hành

–        Đánh giá kết quả hoạt động

–        Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

–        Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình

–        Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

–        Năng lực đào tạo và nhận thức

–        Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

–        Kiểm soát thao tác

–        Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp

–        Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

–        Họp xem xét của lãnh đạo

–        Cải tiến

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2015 – ISO 14001 : 2015
5 Tổng quan lại tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 – ISO 14001 : 2015  và cách thức tiếp cận 01
6 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2013

1.    Phạm vi

2.    Tài liệu viện dẫn

3.    Thuật ngữ – Định nghĩa

4.    Nguyên tắc đánh giá

7 5.    Quản lý chương trình đánh giá

–        Khái quát

–        Mục tiêu của chương trình đánh giá

–        Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá

–        Thực hiện chương trình đánh giá

–        Theo dõi chương trình đánh giá

–        Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá

8 6.    Thực hiện đánh giá

–        Bắt đầu cuộc đánh giá

–        Chuẩn bị các hoạt động đánh giá

–        Tiến hành các hoạt động đánh giá

–        Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc

–        Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá

–        Hoàn thành cuộc đánh giá

–        Tiến hành đánh giá theo dõi

02
9 7.    Kỹ thuật đánh giá

–        Đánh giá theo quá trình

–        Đánh giá truy vết

–        Ghi nhận các điểm phát hiện

–        Truy tìm bằng chứng

–        Checklist và bài tập checklist

10 8.    Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

–        Khái quát

–        Phong cách cá nhân

–        Kiến thức và kỹ năng

–        Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá

–        Duy trì và cải tiến năng lực

–        Đánh giá chuyên gia đánh giá

01
11 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

Làm bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo 08 buổi

SỐ BUỔI HỌC: 08 buổi/khóa (3 giờ /buổi)

HỌC PHÍ PUBLIC: 2.200.000 VNĐ/khóa

 

Chia sẻ bài viết