ĐÀO TẠO TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 9001 – 14001 – 45001

ĐÀO TẠO TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 9001 – 14001 – 45001

ISO 9001 : 2015/ ISO 14001 : 2015/ ISO 45001: 2018

Mọi Doanh nghiệp phát triển dựa trên nhiều yếu tố tác động, nhưng đi theo một lộ trình mang tính quy luật, cải tiến liên tục lại là giải pháp tối ưu và bền vững nhất. Chất lượng – Môi trường – Sức khỏe là một trong những yếu tố đó, cụ thể là Hệ thống Quản lý ISO 9001 – 14001 – 45001

ISO 9001: 2015Hệ thống quản lý chất lượng là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001 cốt lỗi là làm đúng, làm nhanh theo quy trình được thiết sẵn, tạo tiền đề cho vận hành tư duy đột phá, từ đó tạo nên sự thay đổi khác biệt. Cách tiếp cận hệ thống Chất lượng, giảm thiểu rủi ro là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành. Khóa học cho bạn đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm nhiều thời gian.

ISO 14001: 2015 – Hệ thống quản lý môi trường phiên bản mới nhất giúp học viên thấy được hiện trạng môi trường thực tại và phát họa viễn cảnh tương lai. Việc xây dựng ISO 14001:2015 sẽ giúp sản phẩm được tạo ra thân thiện với môi trường và sẽ chiếm nhiều ưu thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường hoạt động sản xuất. Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường.

ISO 45001: 2018 – hệ thống quản lý sức khỏe n ghề nghiệp kế thừa và thay thế cho ISO 18001: 2007 OHSAS với nhiều điểm mới dễ dàng tích hợp cùng ISO 14001: 2015 và ISO 9001: 2015

Với phiên bản mới nhất các bộ tiêu chuẩn ISO có nhiều thay đổi lớn về nội dung và cấu trúc nhưng có sự tương tác nhịp nhàng và nhiều cải tiến tích cực hơn phù hợp hơn với môi trường toàn cầu hóa hiện nay và tương lai. Vì vậy việc cập nhật, chuyển đổi sang phiên bản mới vô cùng quan trọng và cấp bách.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống ISO chuẩn
  • Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi, từ hệ thống ISO cũ sang phiên bản mới nhất
  • Xây dựng, triển khai, vận hành được các hệ thống ISO theo phiên bản Quốc tế mới nhất
  • Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh theo hướng thõa mãn khách hàng trong giai đoạn hiện tại và tương lai

ĐỐI TƯỢNG:

  • Đại diện lãnh đạo
  • Bộ phận cải tiến hệ thống Doanh nghiệp
  • Một nhóm các thành viên trong ban ISO
  • Các thành viên quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng

CHUYÊN GIA: 20 năm kinh nghiệp về hệ thống ISO

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết