TIÊU CHUẨN SA 8000: 2014

TIÊU CHUẨN SA 8000: 2014

NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN SA 8000:2014


— TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI —

SA 8000 là tiêu chuẩn đưa các yêu cầu về trách nhiệm xã hội do Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế (nay là tổ chức Trách nhiệm Quốc tế SAI) được ban hành lần đầu vào năm 1997. Cuối tháng 12 năm 2001, tiêu chuẩn SA 8000 phiên bản 2001 đã ra đời. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu, tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các nước công nghiệp và cho cả các nước đang phát triển, có thể áp dụng cho các công ty lớn và các công ty có qui mô nhỏ…

SA 8000 cho phép các doanh nghiệp có thể làm được những gì tốt đẹp nhất: áp dụng hệ thống quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và đảm bảo lợi nhuận liên tục. Công việc chỉ có thể được thực hiện tốt khi có một môi trường thuận lợi, và sự ra đời của tiêu chuẩn quốc tế SA 8000 chính là để tạo ra một môi trường đó.

  • Đối tượng học:

–   Giám đốc Doanh nghiệp.

–   Giám đốc/Trưởng phó phòng Hành chánh – Nhân sự.

–   Các cấp quản lý khác trong doanh nghiệp.

–   Cán bộ Công đoàn.

–   Nhân viên phòng Hành chánh – Nhân sự.

–   Các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu.

  • Học viên được gì sau khoá học này ?

–    Nhận thức đầy đủ về sự ra đời và yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2014.

–    Thấu hiểu lợi ích của Doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn này.

–    Nắm bắt được quy trình xây dựng và đánh giá, cấp chứng nhận.

–    Có kỹ năng trong việc xây dựng và đánh giá nội bộ.

–    Tạo dựng chính sách phù hợp với tiêu chuẩn.

–    Tăng tính gắn kết của nhân viên đối với Doanh nghiệp.

–    Phát huy tối đa nguồn lực hiện có để tăng năng suất và chất lượng, …

Đặc biệt: Có được những kiến thức trong khóa học này thì Bạn sẽ là “ứng viên đầy tiềm năng” khi Việt Nam gia nhập thị trường lao động tự do ASEAN và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực.

NỘI DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

–   Giới thiệu các hệ thống quản lý đang áp dụng hiện nay.

–   SA 8000 là gì ?

–   Những lợi ích của SA 8000 đối với Doanh nghiệp và khách hàng.

–   Những khó khăn khi gặp phải, …

–   Giới thiệu các yêu cầu về trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000.

–   Làm rõ những định nghĩa liên quan đến việc sử dụng lao động.

–   Quy trình, cách thức xây dựng và triển khai tại Doanh nghiệp.

–   Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn SA 8000.

–   Thực hành đánh giá thử.

Chia sẻ bài viết