TẠO ĐÔNG LỰC NHÂN VIÊN

sư phạm y học

TẠO ĐÔNG LỰC NHÂN VIÊN

NGHỆ THUẬT TẠO ĐỘNG LỰC VÀ SỰ GẮNG KẾT NHÂN VIÊN

Khóa học tạo động lực nhân viên  nhằm cung cấp cho các học viên những kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp để tạo động lực cho chính mình và tạo động lực cho nhân viên nhằm xây dựng môi trường làm việc hài hòa, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo trong mỗi nhân viên, huy động tối đa nguồn lực hiện có của doanh nghiệp tạo cơ sở xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Học viên được gì ?:
–  Xác định được các yếu tố tạo nên động lực cho nhân viên và cho bản thân.
–  Nắm được tầm quan trọng và mối liên hệ của việc tạo động lực với việc gắn bó và tăng tính cam kết của nhân viên.
–  Xử lý được các tình huống thiếu động lực của bản thân mình.
–  Áp dụng các kỹ năng và thực hiện được một số phương pháp để tạo động lực cho nhân viên, hướng đến những điều tích cực trong công việc và trong cuộc sống.
–  Tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện, hợp tác và chuyên nghiệp.

Đối tượng tham gia:
– Các cấp quản lý từ tổ phó, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca, …
– Phó quản đốc, quản đốc.
– Phó, trưởng các phòng ban.
– Phó giám đốc, giám đốc các phòng ban, chi nhánh.
– Ban giám đốc.

Phương pháp đào tạo:

  • Lấy học viên làm chủ đạo, Giảng viên dẫn dắt qua những tình huống, ví dụ cụ thể thực tế để giúp học viên hiểu ngay tại lớp.
  • Thực hành các tình huống qua các hoạt động: thảo luận, trình bày và xử lý các tình huống, trò chơi động não.
  • Giảng viên đúc kết, diễn giải qua các tình huống. Chia sẻ kinh nghiệm

— CHẤT LƯỢNG HƠN CẢ MONG ĐỢI —

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết