KPI & BSC

Chương trình Chứng chỉ Chuyên gia KPI là giải pháp toàn diện cho các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia phân tích muốn học cách xây dựng, triển khai và duy trì KPI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hay hiệu quả chiến lược của tổ chức.

Hầu hết mọi người, dù là lãnh đạo, quản lý, chuyên gia về chiến lược hay kết quả công việc, hoặc các chuyên gia phân tích, đều gặp khó khăn khi xây dựng và quản lý KPI, cũng như sử dụng thông tin về kết quả công việc để đưa ra những quyết định hiệu quả hơn. Chương trình này giúp học viên biết cách xác định những KPI có ý nghĩa, đạt được sự đồng thuận thực sự đối với các thước đo kết quả công việc, đồng bộ các thước đo này với chiến lược, và sử dụng các thước đo này để nâng cao hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu.

TẢI BROCHURE

  • Tổng quan
  • Đối tượng tham dự
  • Lợi ích của khóa học
  • Phong cách giảng dạy
  • Chương trình đào tạo
  • Nội dung chương trình
  • Kỳ thi & tái chứng nhận
  • Đơn vị tổ chức & cấp chứng nhận
Tổng quan Chương trình
Hầu hết mọi người, dù là lãnh đạo, quản lý, chuyên gia về chiến lược hay về kết quả công việc,  hoặc  các  chuyên  gia phân tích, đều gặp khó khăn khi xây dựng và quản lý KPI, cũng như sử dụng thông tin từ kết quả công việc để đưa ra những quyết định hiệu quả hơn. Chương  trình đào tạo KPI giúp người tham dự biết cách xác định những KPI có ý nghĩa, đạt được sự đồng thuận thực sự đối với các thước đo kết quả công việc, đồng bộ các thước đo này với chiến lược, và sử dụng các thước đo này để nâng cao hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu.Xây dựng KPI và thước đo kết quả công việc là một quá trình mô tả rõ ràng điều mà tổ chức mong muốn đạt được, sau đó xác định những  chỉ  tiêu  có  ý  nghĩa  và  hữu  ích  để đạt được thành công. Chỉ lựa chọn những thước đo tiêu chuẩn từ một danh sách dài các thước đo sẵn có là một việc làm không hiệu quả. Thước đo kết quả công việc, hay KPI, là một phần chính yếu của bất kỳ hệ thống quản trị chiến lược nào bởi nó đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá hiệu quả của quá trình triển khai chiến lược. KPI còn hỗ trợ phân tích khoảng trống giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi, cũng như giữa hiệu quả toàn tổ chức và hiệu suất vận hành. Các thước đo vận hành, thước đo dự án, thước đo rủi ro, và thước đo dành cho nhân viên giúp mang lại một hệ thống cảnh báo sớm ở phạm vi toàn tổ chức để giúp nâng cao kết quả công việc. Những chỉ số KPI có ý nghĩa và hữu hiệu sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về việc liệu chiến lược có đang đúng hướng, liệu các chương trình, dự án, dịch vụ có đang đúng tiến độ, tiến triển và được triển khai hiệu quả hay không. KPI sẽ giúp nhân viên chú tâm vào những gì quan trọng nhất để đạt được thành công, và cho phép họ có thể đo lường chính những thành tựu đó.Xây dựng KPI và thước đo kết quả công việc là một quá trình mô tả rõ ràng điều mà tổ chức mong muốn đạt được, sau đó xác định những chỉ tiêu có ý nghĩa và hữu ích để đạt được thành công. Chỉ lựa chọn những thước đo tiêu chuẩn từ một danh sách dài các thước đo sẵn có là một việc làm không hiệu quả. Thước đo kết quả công việc, hay KPI, là một phần chính yếu của bất kỳ hệ thống quản trị chiến lược nào bởi nó đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá hiệu quả của quá trình triển khai chiến lược. KPI còn hỗ trợ phân tích khoảng trống giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi, cũng như giữa hiệu quả toàn tổ chức và hiệu suất vận hành. Các thước đo vận hành, thước đo dự án, thước đo rủi ro, và thước đo dành cho nhân viên giúp mang lại một hệ thống cảnh báo sớm ở phạm vi toàn tổ chức để giúp nâng cao kết quả công việc. Những chỉ số KPI có ý nghĩa và hữu hiệu sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về việc liệu chiến lược có đang đúng hướng, liệu các chương trình, dự án, dịch vụ có đang đúng tiến độ, tiến triển và được triển khai hiệu quả hay không. KPI sẽ giúp nhân viên chú tâm vào những gì quan trọng nhất để đạt được thành công, và cho phép họ có thể đo lường chính những thành tựu đó.Chương trình này được thiết kế cho tất cả tổ chức, dù là doanh nghiệp hay cơ quan chính quyền, tổ chức phi lợi nhuận, mang đến cho học viên những công cụ thực tiễn để  xây  dựng  những  thước  đo  có  ý  nghĩa cho việc quản trị kết quả chiến lược và kết quả  vận  hành,  và  nhờ  đó  học  viên  phát triển được kỹ năng của mình thông qua những bài tập ứng dụng thực tiễn. Học viên sẽ được học cách sử dụng nhiều  công  cụ  khác  như  Logic  Model và  Project  Management  Model  đang  được sử dụng bởi các tổ chức hàng đầu trên khắp thế giới, nhằm thấu hiểu và diễn đạt rõ ràng kết quả mong đợi, xác định được những gì cần đo lường, thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng giới hạn, xây dựng những thước đo đa hợp từ những thước đo kết quả công việc ở tầm thấp hơn, đo lường thành quả, kết quả đầu ra, quy trình, thông tin đầu vào, và tạo ra những báo cáo, bảng chỉ số bắt mắt để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định được hiệu quả hơn trong phạm vi toàn tổ chức.Chương trình này được thiết kế nhằm giúp học viên thấu hiểu nền tảng của việc quản trị kết quả công việc, nhờ đó xây dựng, triển khai, và quản trị thành công những chỉ số KPI có ý nghĩa cho công việc quản trị chiến lược, quản trị vận hành hay quản trị chương trình hành động.

Chia sẻ bài viết