VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP

đào tạo tổ trưởng sản xuất
giao tiếp tư vấn y tế

VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP

Văn hóa chất lượng (VHCL) là một phần của văn hóa doanh nghiệp. Nó là tập hợp nhiều thói quen, niền tin và hành vi liên quan đến chất lượng mà các thành viên trong doanh nghiệp cùng chia sẻ để đảm bảo cho tổ chức thiết kế, sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo tổ chức luôn thành công trên thị trường trong thời gan dài hạn.

Văn hóa chất lượng có tác động tích cực tới hiệu quả và tính bền vững của các chương trình chất lượng. Các Doanh nghiệp cần xây dựng những giá trị văn hóa chất lượng riêng của mình nhằm thõa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Văn hóa chất lượng bao gồm tám yếu tố: Cam kết lãnh đạo, làm việc nhóm, sự tham gia và trao quyền cho nhân viên, tập trung vào khách hàng, giao tiếp cởi mở, thân thiện, quan hệ tối tác hiệu quả, sáng tạo và học hỏi, tập trung vào quá trình. Trong các yếu tố trên, cam kết của lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất. Nó khuyến khích và phát triển các yêu tố khác.

Văn hóa chất lượng có vai trò qua trọng đối với doanh nghiệp, nó được coi là trụ cột của các chương trình chất lượng. Các doanh nghiệp nên xây dựng văn hóa chất lượng cho riêng mình, tạo môi trường cho các chương trình chất lượng thành công và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp đã nhận thức tầm quan trọng của các yếu tố “mền” tức là các yếu tố văn hóa trong hoạt động quản lý chất lượng hằng ngày, cũng như trong triển khai các chương trình chất lượng dài hạng. Tuy vậy họ vẫn thiếu những hướng dẫn có tính hệ thống vè quá trình xây dựng và triển khai Văn hóa chất lượng. Về cơ bản, doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình đánh giá và xây dựng VHCL gồm 5 bước:

Bước 1: Xem xét lại mục tiêu chất lượng, các nhiệm vụ và chính sách phát triển của doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá lại các giá trị VHCL hiện tại của doanh nghiệp đồng thời xác định những giá trị mong muốn sẽ theo đuổi

Bước 3: So sánh giữa những gí trị VHCL hiện tại và những giá trị ming muốn để tìm ra llox hỏng cần khắc phục

Bước 4: Xác định lại các giá trị phù hợp với tổ chức, nếu xuất hiện lỗ hỏng giữa giá trị VHCL hiện tại và tương lai

Bước 5: Thực hiện các hành động thay đổi nhằm đạt được các giá trị VHCL đang theo duổi

Về cơ bản, văn hóa chất lượng có tính động theo thời gian, vì vậy cần liên tục được học hỏi và nâng ca nhằm tạo môi trường tốt nhất.

Hãy tham gia khóa học nhận thưc Văn hóa chất lượng trong doanh nghiệp của TMS nhằm góp phần phát triển bền vững các chương trình chất lượng của doanh nghiệp bạn.

Rất hân hạnh được phụ vụ !

Quý học viên liên hệ đăng ký để nhận nội dung chương trình, chi phí khóa học

Liên hệ Đăng ký khóa học

Hotline: 0918 30 90 73 – (028) 668 03119 Mr Kiên

Chia sẻ bài viết