SPC ( STATISTICAL PROCESS CONTROL )

học spc
hoc spc

SPC ( STATISTICAL PROCESS CONTROL )

SPC – Phương pháp kiểm soát, cải tiến quá trình hiệu quả

SPC – Statistic Process Control/ kiểm soát quá trình bằng thống kê là phương pháp sử dụng các công cụ thống kê dữ liệu (Data) nhằm đưa ra các phương thức cải tiến nâng cao năng lực quá trình. Áp dụng SPC không chỉ kiểm soát quá trình mà nó còn cho biết được xu hướng tương lai của quá trình

SPC được xem là công cụ hiệu quả trong viêc kiểm soát quá trình, cải tiến quá trình, nâng cao năng lực quá trình thông qua các dự liệu (Data) “biết nói”

TMS triển khai liên tục khóa đào tạo SPC public, inhouse với phương pháp đào tạo lôi cuốn, thực hành 70%  trên máy tính bằng phần mềm Minitab và ứng dụng Excel, học viên nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng và áp dụng ngay.

Mục đích: Học viên hiểu rõ và biết cách áp dụng từng công cụ của SPC

Đối tượng: Quản lý, Kỹ sư, QA/QC, QE,…Nhân viên chuyên trách phân tích, nghiêm cứu phát triển hoặc người có nhu cầu tìm hiểu SPC

Phương pháp đào tạo: 

  • 20% Lý thuyết, 70% thực hành
  • Làm bài tập thực hành cho từng công cụ
  • Kiểm tra chất lượng đầu ra

Nội dung: 

Date Time Section Lesson Contents

Day 1

8.30

11.30

Nguyên tắc Thông kê và phân tích 1 –          Quán lý quá trình

–          Check list

–          Charts with Excel software

–          Pareto Chart ( Exercises)

–          Fish bone (Exercises)

13.30

16.30

Các Công cụ thông kê phân tích 2 –          Normal Distribution (Exercises)

–          Cp và Cpk caculation (Exercises)

–          Histogram Chart (Exercises)

–          Scatter Chart (Exercises)

Day 2 8.30

11.30

Các Công cụ thông kê phân tích 3 –          Control Chart

–          Xbar-R Chart (Exercises)

–          I-MR Chart (Exercises)

–          P Chart (Exercises)

13.30

16.30

Các Công cụ thông kê phân tích 4 –          nP Chart (Exercises)

–          C Chart (Exercises)

–          U Chart (Exercises)

–          Final Examination

Thời lượng chương trình / Program duration: 4 buổi (2 ngày) / 4 sessions (2 days)

Thời gian học / Study time: 8:30 am – 11:30 am, 13:00 pm – 16:00 pm

Địa điểm học/ Study location: 220/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh (ngay chung cư Mỹ Đức, gần trạm y tế phường 21)

Tài liệu/ DocumentEnglish – Việt nam

Ngôn ngữ/ Language: English – Việt nam

Hình thức học / Method of training:

  • 20% lý thuyết
  • 80% thực hành trên máy tính
  • Bài thi cuối khóa / Final exam.

Yêu cầu / Requirements:
Mỗi học viên trang bị 01 Laptop có cài sẵn ứng dụng Minitab, Excel (Nếu chưa có TMS hỗ trợ setup đầu khóa học)

Each student equips 01 Laptop with pre-installed Minitab and Bring with you every lesson (If no, TMS supports the first setup of the course)

Học phí ưu đãi / Preferential tuition: 2 000 000 VNĐ / Students (mức học phí chỉ áp dụng duy nhất khóa này / tuition fees only apply to this course)

  • Giảm còn 1.900.000 VNĐ nếu nộp học phí qua ngân hàng trước ngày học 1 tuần (Reduced 1.900.000 VNĐ If paying tuition through the bank 1 week before the start day)
  • Giảm còn 1. 800.000 VNĐ nếu là học iên đã học Yellow Belt tại TMS hoặc nhóm >= 2 người(Reduce to 1. 800,000 VND if the student has learned Yellow Belt at TMS or group > = 2   people.)

  Chú ý: Học viên không nộp bất kỳ chi phí nào thêm ngoài học phí như trên

Note: Students do not pay any extra fees other than tuition fees as above

Hình thức nộp học phí / Form of tuition payment:

Nộp qua tài khoản (khu ến khích): CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TMS, Số TK : 060153 622 488, NH TMCP Sai Gon Thuong Tin (Sacombank), Chi nhánh TP HCM. (Nội dung chu ển tiền: Nguyen Van A HP GB 24.2.2019 hoặc nếu là Cty ghi: Tên Cty HP GB + Số học viên)

(Submit via account (recommended): TMS HUMAN RESOURCE SUPPLY AND TRAINING JOINT STOCK COMPANY, Account number: 060153 622 488, Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank), Ho Chi Minh City Branch. (Transferring contents: Nguyen Van A HP GB 24.2.2019 or if it is a Company: Name of Company HP GB + Number of students))

Chuyên gia / Expert: Lean Six Sigma Master Black Belt. Ths Kiều Văn Tôn

   TT

  BB. Kiều Văn Tôn

Trưởng môn Đai đen Lean Six Sigma (Lean Six Sigma Master Black Belt) được đào tạo từ Mỹ.

Head of Black Lean Six Sigma (Lean Six Sigma Master Black Belt) trained from the USA.

Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015

Practice Lead Assessor of ISO 9001: 2015 system

Chuyên gia đánh giá hệ thống OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA

Assessing expert OHSAS 18001: 2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 51000: 2011, TAPA

Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean Six Sigma, TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011.

Over 10 years of experience in consulting, training on Lean Six Sigma, TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: 2007, ISO 45001 and ISO 50001: 2011.

Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp

lớn như : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…

Nearly 30 years of experience is CEO at Large enterprises like: Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts …

 

 ĐĂNG KÝ HỌC

 

 

Chia sẻ bài viết