ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HSE TẠI DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HSE TẠI DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC HSE

VGP-C3B4-nhiE1BB85m-mC3B4i-trC6B0E1BB9Dngtu-vu-formosa-cac-nuoc-dang-phat-trien-phat-doanh-nghiep-gay-o-nhiem-the-nao-12-014836

Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công việc này được duy trì nghiêm ngặt trong mọi lĩnh vực mọi Doanh nghiệp.

–  Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan
–  Cung cấp tư duy hệ thống, các quy trình để duy trì mức rủi ro thấp nhất
–  Tạo thuận lợi cho việc trao đổi với cán bộ nhân viên, nhà cung ứng bên ngoài
–  Đào tạo cán bộ công nhân viên
–  Bảo đảm kế hoạch ứng phó khẩn cấp được xây dựng và duy trì
–  Định kỳ kiểm tra – xem xét – đánh giá công tác quản lý HSE.
–  Cải tiến liên tục công tác HSE.

Chương trình tư vấn – đào tạo ngay tại Doanh nghiệp có 1 hệ thống HSE vững chắc nhằm đảo bảo ổn định hoạt động sản xuất, bên cạnh đó nâng cao giá trị Doanh nghiệp tạo ưu điểm tuyệt đối cho khách hàng và các bên liên quan. Chương trình được thực hiện bỡi Chuyên gia HSE kinh nghiệm trên 17 năm tại vị trí HSE manager, hiện là HSE manager các tập đoàn lớn. Với lợi thế này chắc chắn mang đến 100% sự hài lòng cho Doanh nghiệp.

Chương trình thực hiện chuyên sâu theo 2 lĩnh vực: HSE công trình và HSE nhà máy

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết