KHÓA HỌC HSE

KHÓA HỌC HSE

LỊCH KHAI GIẢNG

HCM: KG 16/7/2017  kết thúc 20/8/2017 (học Chủ nhật hàng tuần)
HÀ NỘI: KG 26/8/2017 kết thúc 17/9/2017 (học Thứ 7 và Chủ nhật)
ĐÀ NẴNG: KG 29/7/2017  kết thúc 13/8/2017 (học Thứ 7 và Chủ nhật)

(CHẤT LƯỢNG – THỰC TẾ – ĐÚNG THỜI HẠN)

HSE2_ANH HOA

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường – hệ thống HSE – hệ thống quản lý HSE là gì Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như:

 • Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng) và OHSAS 18001 (tiêu chuẩn của 1 viện thuộc Anh Quốc về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và sắp được chuyển đổi qua ISO 45001 để trở nên phổ biến toàn cầu) hoặc
 • Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia ADIDAS, NIKE, WAL-MART,… thì có được xem là hệ thống HSE ?/
 • Tổ chức chỉ tuân thủ luật HSE của pháp luật Việt Nam thì có gọi là hệ thống quản lý HSE

Hệ thống quản lý là gì ? (theo ISO)

 • Hệ thống quản lý là một tập hợp các yếu tố liên quan với nhau được sử dụng để thiết lập chính sách, mục tiêu và để đạt được các mục tiêu đó.
 • Hệ thống quản lý bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, thực hành, thủ tục , quá trình và nguồn lực.

Hệ thống quản lý HSE xác định các nguyên tắc mà tổ chức tiến hành các hoạt động liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, và môi trường. Quản lý truyền đạt triết lý HSE cho tất cả các nhân viên, khách hàng, nhà thầu và các bên thứ ba liên quan đến kinh doanh của tổ chức, và mỗi tổ chức bộ phận hoặc thành viên cấu thành tổ chức phải cung cấp bằng chứng tích cực của sự phù hợp với hệ thống. Các mô hình hệ thống quản lý HSE gồm các thành phần liên quan đến nhau:

 • cam kết và sự lãnh đạo
 • chính sách và mục tiêu
 • tổ chức, tài liệu và nguồn lực
 • nhà thầu và nhà cung cấp quản lý
 • quản lý rủi ro
 • quy trình
 • giám sát đo lường và cải thiện hiệu suất
 • kiểm toán và đánh giá (audit)

Hệ thống cải tiến liên tục bằng cách kiểm tra sự phù hợp

 • Dựa trên tiêu chuẩn và các thủ tục
 • thông qua sự khắc phục, sửa đổi hệ thống quản lý (cải tiến).

Khóa học HSE này hoc từ căn bản đến nâng cao, kết thúc khóa học quý học viên có năng lực tổ chức xây dưn và hệ thống HSE chuyên nghiệp tại các Doanh nghiệp.

STT  NỘI DUNG
1  Tổng quan HSE ( 01 buổi)

 • Tổng quan về HSE trong bối cảnh hiện nay
 • Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng
2  Hệ thống văn bản pháp luật (01 buổi)

 • Pháp luật – Nghị định – Thông tư có liên quan
3  TỔ CHỨC BỘ PHẬN HSE ( 01 buổi)

 • Sơ đồ tổ chức ( cơ cấu cơ bản của Tổ chức).
 • Phân công trách nhiệm – quyền hạn ( Ma trận trách nhiệm).
 • Nhiệm vụ HSE tại doanh nghiệp
 • Thiết lập Ban HSE hoặc Ban HSE.
4   NHẬN DIỆN – ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ( 02 buổi)

 • Nhận diện, đánh giá rủi ro và biện pháp phòng ngừa.
 • Phân tích mối nguy công việc trong xây dựng (JSEA).
 • Biện pháp thi công và giấy phép làm việc.
 • Bài tập đánh giá rủi ro.
5 KỸ THUẬT AN TOÀN – VỆ SINH – MÔI TRƯỜNG (03 buổi)

 • Làm việc trên cao
 • Công tác nâng hạ
 • Không gian hạn chế
 • Kỹ thuật đào đất
 • Công tác nóng
 • An toàn điện (Sử dụng điện)
 • Không gian kín
 • Thiết bị áp lực
 • Thang máy & giàn giáo
 • Quản lý hóa chất nguy hiểm
 • Quản lý an toàn công trường
 • Công tác bảo vệ môi trường
 • Phòng cháy chữa cháy
 • An ninh và trật tự
6 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HSE TRONG DOANH NGHIỆP(03 buổi)

 • Hệ thống giấy phép
 • Chương trình kiểm soát
 • Hồ sơ quản lý công tác PCCC
 • Hồ sơ quản lý môi trường
 • Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động
 • Hồ sơ quản lý hóa chất nguy hiểm
 • Kế hoạch hoạt động bộ phận HSE
 • Quy trình, quy định, nội quy
 • Hệ thống giấy phép làm việc
 • Các chương trình kiểm soát
7 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HSE( 01 buổi)

 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Kiểm tra hiện trường
 • Diễn tập tình huống khẩn cấp
 • Khác phục và phòng ngừa
 • Cập nhật và cải tiến liên tục hệ thống quản lý HSE
 TỔNG  12 buổi

(Yêu cầu đào tạo_tư vấn tại Doanh nghiệp vui lòng Liên hệ)

Học viên được cấp chứng chỉ Chuyên viên HSE sau khi kết thức khóa học buổi thứ 12

Số buổi học: 12 buổi/khóa (3 giờ /buổi)

Học phí: 3 600 000 VNĐ/khóa (Học viên không nộp gì thêm ngoài học phí này)

 • Giảm còn 3.400.000 nếu nộp qua tài khoản trước 5 ngày
 • Giảm còn 3.200.000 nếu đăng ký nhóm >=3 người 
 • Giảm còn 3.200.000 nếu là học viên cũ của TMS

ChúKhóa học này là khóa hoc từ căn bản đến nâng cao, kết thúc khóa học quý học viên có năng lực tổ chức xây dưng – tư vấn hệ thống HSE cho các Doanh nghiệp

Địa điểm học: Click xem địa điểm học

Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức từng phần.

Chuyên gia: Ths Kiều Văn Tôn,  Ing. Tôn Thất Hòa, BS.(Chuyên gia trên 17 năm làm việc tại vị trí HSE Manager)

Hình thức nộp học phí : 

Nộp Tài khoản: Tên CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TMS, STK 060153 622 488, Ngân hàng Sài Gòn TMCP Thương tín (Sacombank) chi nhánh Trung tâm

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết