ĐÀO TẠO LEAN 6 SIGMA – THỰC HÀNH DỰ ÁN

lean 6 sigma

ĐÀO TẠO LEAN 6 SIGMA – THỰC HÀNH DỰ ÁN

Lean 6 sigma – khóa học cải tiến quá trình/ sản phẩm bằng các công cụ Lean và 6 Sigma

Lean 6 Sigma hiện nay được xem như một công cụ vô cùng quan trọng cho tất cả khối ngành sản xuất hay là dịch vụ bỡi hiệm vụ Lean 6 Sigma là áp dụng các phương pháp và công cụ với mục đích cuối cùng là cải tiến liên tục các quá trình/ cơ cấu tổ chức. Nó không những làm giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm bằng nhiều giải pháp tối ưu nhất. Hiện nay chương trình đào tạo lean 6 sigma được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn triển khai thực hiện và đạt hiệu quả vô cùng lớn.

Lean 6 sigma là một hệ thống các công cụ và phương pháp ban đầu được phát triển bởi Motorola nhằm cải tiến các quá trình bằng cách loại bỏ sai lỗi (khuyết tật) dựa trên nhiều công cụ và phương pháp của nó. Các level Sigma được hiểu như sau: nếu một quá trình sản xuất tạo ra 1 triệu sản phẩm nhưng trong đó có 66. 800 lỗi thì quá trình đó chỉ đạt mức độ 3Sigma nhưng nếu mức 3,4 lỗi/triệu sản phẩm thì Quá trình đó rất tuyệt vời đạt 6 Sigma đó cũng là đích đến của Lean 6 Sigma

Cấp độ six sigma Lỗi phần triệu Lỗi phần trăm
1 sigma 698. 000 69,0000 %
2 sigma 308. 000 30,8000 %
3 sigma 66.800 6,6800 %
4 sigma 6. 210 0,6210 %
5 sigma 230 0,0230 %
6 sigma 3,4 0,0003 %


Lean 6 sigma 
được triển khai áp dụng theo năm bước của tiến trình DMAIC: Xác định – Đo lường – Phân tích – Kiểm sóat – Cải tiến nhằm cải tiến quy trình, giảm thiểu thời gian, chi phí sản xuất, nâng cao năng suất nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm. Mục tiêu chung của lean 6 sigma là giảm sự biến thiên đầu ra của sản phẩm, triệt tiêu phế phẩm, đây là các đặc tính chất lượng quan trọng mà thông qua nó khách hàng sẽ đánh giá cao năng lực sản xuất.

Khóa đào tạo lean 6 sigma tai TMS nhằm huấn luyện Học viên cách áp dụng Lean 6 Sigma và trở thành chuyên gia phân tích quá trình và hệ thống nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức. Khóa học cung cấp các kiến thức từ căn bản đến nâng cao tương úng các level: Yellow/đai vàng, Green/đai xanh, Black/đai đen.

Đặc biệt khóa đào tạo lean 6 sigma thực hành cải tiến dự án theo nhóm dựa trên Data thực tế dưới sự hướng dẫn của 1 trong 3 chuyên gia đầu ngành Lean 6 Sigma (trưởng môn đai đen/Master lean six sigma, 25 năm kinh nghiệm) học viên hiểu và áp dụng ngay.

Chương trình đào tạo lean 6 sigma cung cấp kiến thức chuyên sâu về Lean Six Sigma giúp người học hiểu tường tận bằng nhận diện vấn đề cần cải tiến và áp dụng thực hiện các Projec lean six sigma cho Doanh nghiệp.

Sau chương trình đào tạo người học được nâng tầm năng lực, trở thành đối tượng quan trọng trong Cty, lợi thế trong việc ứng cử các vị trí cấp cao

Xem nội dung, lịch khai giảng các leve lean 6 sigma:

Lean Six Sigma Yellow Belt/ Đai vàng

Lean Six Sigma Green Belt/Đai xanh

Lean Six Sigma Black Belt/ Đai Đen

Hình thức học: Phân nhóm (3-4 hv/nhóm) -> chọn đề tài đầu khóa học (có sự hỗ trợ Chuyên gia), phân công thực hiện đề tài xuyên suốt quá trình học-> Báo cáo đề tài cuối khóa và làm bài thi tương ứng từng Level -> đạt -> cấp chứng chỉ.

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết