TPM – Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện

TPM – Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện

Áp dụng TPM, hiệu quả tức thì

Bảo trì năng suấ toàn diện (Total Productive Management – TPM) là phương pháp quản lý tiên tiến được bắt đầu từ Nhật Bản và được phổ biến rộng rãi trong ngành sản xuất công nghiệp trên trên toàn cầu. Việc triển khai TPM nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bi với hệ thống bảo trì đươc thực hiện trong suốt vòng đời, đồng thời nâng cao nhận thức và sự hài lòng của người lao động từ đó thúc đẩy nâng cao năng suất.

TPM được quý như bác sĩ của thiết bị, máy móc. Là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều nội dung mới cho việc bảo dưỡng thiết bị theo các quy trình hiện đại.

Đối tường tham gia: Giám đốc nhà máy. Nhân viên khối sản xuất.  Phòng sản xuất. Phòng chế tạo. Bộ phận bảo trì và vận hành

Nội dung chương trình:

TIME TOPIC CONTENT
8:30 – 11:30 Tổng quan về TPM

 

 • Total Productive Management là gì?
 • Đặc điểm, vai trò, mục địch của Total Productive Management
 • TPM là hệ thống quản lý và duy trì hiệu suất thiết bị sản xuất
 • TPM là phương páp quản lý sử dụng hệ thống, cơ chế để cải tiến trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đảm bảo lợi nhuận và duy trì sản xuất
 • Mục tiêu và chính sách
Phân tích, nhận diện các lãng phí liên quan đến thiết bị
 •  Các Lãng phí gây trở ngại cho vận hành thiết bị
 • Các Lãng phí gây trở ngại đến hiệu suất lao động
 • Các lãng phí lớn về nguyên vật liệu, năng lượng
 • Phân tích các tổn thất
 • Tổn thất tiềm ẩn
13.00 – 16:00 Kế hoạch và các bước thực hiện TPM
 • Mean Time Between Failure;
 • Mean Time To Repair
 • OEE – Overal Equipment Effectiveness
 • Bài tập thực hành OEE
 • Giai đoạn chuẩn bị
 • Gian đoạn tiến hành
 • Giai đoạn bảo trì
Thực hiện 7 bước bảo trì tự chủ

 

 • Step_1: Thực hiện vệ sinh
 • Step_2: Tìm nguyên nhân và giải quyến khó khăn
 • Step_3: Thiết lập tiêu chuẩn bảo trì tự chủ
 • Step_4: Tổng kiểm tra
 • Step_5: Kiểm tra tự chủ
 • Step_6: Tiêu chuẩn hóa và quản lý bảo trì
 • Step_7: Triệt để quản lý tự chủ
8:30 – 11:30 Nguyên tắc TPM và dạng bảo trì
 • Nguyên tắc TPM
 • Autonomous Maintenance,
 • Planned Maintenance,
 • Quality Maintenance,
 • Safe Maintenance,
 • Office Maintenance,
 • Kaizen
13.00 – 16:00 Thảo luận và bài tập tổng kết
 • Các nhóm trình bày
 • Thảo luận về những lợi ích và thách thức khi áp dụng
 • Bài tập tổng kết

Liên hệ đào tạo – tư vấn: 028 668 03119 – 0918 30 90 73

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết