Tổ Trưởng Sản Xuất Giỏi

quan ly san xuat
tổ trưởng sản xuất

Tổ Trưởng Sản Xuất Giỏi

Tổ trưởng sản xuất giỏi – kỹ năng và năng lực cần ?

Tổ trưởng sản xuất – đội ngũ chủ chốt trực tiếp quản lý nóm sản xuất ở mọi Doanh nghiệp việc liên tục đào tạo nhiều kỹ năng cần thiết là khâu quan trọng trong chiến lược bền vững nhân lực với mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý tổ/nhóm sản xuất và thúc đẩy tăng năng suất  lao động.

Đảm bảo chất lượng, khối lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn là một nhiệm quang trọng của đôi ngũ Tổ trưởng sản xuất không những thế việc tạo động lực nhận viên để thúc đẩy tăng năng xuất vượt chỉ tiêu là kỹ năng, năng lực của một Tổ trưởng/ nhóm trưởng giỏi .

Đào tạo Tổ trưởng sản xuất là huấn luyện tổ trưởng các kỹ năng chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và Quản lý theo mục tiêu. Theo khảo sát hiện nay đa số đội ngũ Tổ trưởng/Trưởng nhóm các doanh nghiệp quản lý dựa trên kinh nghiệm là chính và có hơn 80% chưa được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý, vì vậy để đối tượng này giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn cần được đào tạo bài bản.

TMS cung cấp chương trình đào tạo cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra, sự khác biệt trong đào tạo Tổ trưởng sản xuất tại TMS không đơn thuần đào tạo kiến thức cơ bản mà là huấn luyện thực hành nhiều kỹ năng thực tế dựa trên nhiều tiêu chí chất lượng để nâng cao năng lực của người Quản lý. Với Trainer kinh nghiệm 20 năm nghề Quản lý sản xuất sẽ giúp bạn đạt được đều đó

Mục đích khóa học Tổ trưởng sản xuất:

 • Nâng cao kỹ năng hoạch định triển khai kế hoạch sản xuất
 • Quản lý công nhân và phân công công việc phù hợp, hiệu quả
 • Nâng cao kỹ năng tổ chức kế hoạch sản xuất và quản lý công việc
 • Năng cao kỹ năng quản lý năng xuất lao động
 • Giảm thiểu tối đa lãng phí
 • Năng cao kỹ năng quản lý thời gian và thông tin nội bộ tổ sản xuất
 • Kỹ năng phản ứng kịp thời tình huống đột xuất
 • Kỹ năng xây dựng nhóm, làm việc nhóm và động viên nhân viên
 • Xây dựng nền tảng hướng đến văn hóa Doanh nghiệp

Nội dung khóa học tổ trưởng sản xuất

DATE BÀI HỌC

LESSON

NỘI DUNG

CONTENTS

DAY 1 Chức năng và kỹ năng cần có của một Tổ trưởng sản xuất giỏi

Function of Production Leader/ Production Management

Lập mục tiêu, kế hoạch sản xuất

Setting goals and production plans

– Lập mục tiêu bộ phận/nhóm sản xuất/ Setting production department/team’s goals

– Hoạch định theo chu trình P-D-C-A/ Plan according to P-D-C-A cycle

Tổ chức, triển khai kế hoạch sản xuất và quản lý/giám sát công việc

 

Organization, implementation of production plans – work management / supervision

 

– Tổ chức, triển khai quá trình sản xuất/ Organization, implementation production process

– Thiết lập quy trình tác nghiệp của Quản lý sản xuất/ Establish operational processes of the production management

– Kiểm soát quá trình sản xuất/ Controlling production process

– Kiểm soát các tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất/ Control situations of changing production plans

– Giám sát, đo lường tiến độ sản xuất/ Surveillance, measure of production

– Đánh giá tiến độ và kết quả công việc/ Track and evaluate the progress and work results

– Lập lịch công việc/ngày đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ/ Schedule work/ day to ensure quality, quantity and progress

DAY 2 Quản lý nhân viên và giao việc hiệu quả

Employee manager- assign Effective work

 

– Xác định nguồn lực trong bộ phận sản xuất/ Identifying resources of production department

– Xác định nhu cầu của Nhân viên/ Determining emplyee’s needs

– Xử lý các tình huống trong khi giao việc, trao đổi với tổ viên/ Handling situations during work assignment and discussion with members

– Đánh giá năng lực thực hiện công việc của tổ viên và cung cấp thông tin phản hồi/ Evaluate the members’ ability and provide feedback

Kỹ năng phản ứng kịp thời tình huống đột xuất

Skills to promptly respond to unexpected situations

– Xử lý tình huống khi thay đổi kế hoạch sản xuất/ Handling situations when production plans change

– Bài tập tình huống/ Case study

Quản lý chất lượng, quản lý năng xuất lao động

Quality management, Managing labor productivity

– Đánh giá công tác quản lý chất lượng trong tổ sản xuất/ Assessing the quality management in production teams

– Phân tích nguyên nhân lỗi/ Analyzing errors’ causes

– Xác định các tiêu chí chất lượng/ Defining quality criterias

– Xác định ưu nhược điểm, cách khắc phục/ Defining pros, cons and the way to overcome them

– Áp dụng các công cụ Quản lý chất lượng/ Apply quality manager Tools (Pareto and Fishbone, 8D tool, SPC tools : Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê/Controlling processes by statistical methods)

– Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ – Phòng ngừa – Khắc phục/ Elements that reduce labor productivity – Prevention – Remedy

– Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ – Hành động hỗ trợ/ Elements that increase labor productivity – Supportive action

– Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành tổ sản xuất/ Elements that increase labor productivity related to managing production teams

– Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động/ Training members on standart manipulation  to increase labor productivity

DAY 3 Kỹ năng quản lý thời gian và thông tin nội bộ

Time management skills and internal information

 

– Nguyên tắc quản lý thời gian/ Time management principles

– Quy trình quản lý thời gian/ Time management process

– Các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả/ Effective time management methods

– Ma trận thời gian/ Matrix time

– Các công cụ quản lý thời gian/ Time management tools: Takt Time, Cycle Time, Lead Time

– Phương pháp trao đổi thông tin nội bộ hiệu quả/ Effective internal communication method

–  Truyền đạt thông tin cho tổ viên tại nơi làm việc/ Transmitting information to members at work

– Bài tập tình huống/ Case study

Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu

 

Managing machinery, equipment and materials

– Bảo trì tự quản/ Self-managed maintenance

– TPM Total Productive Maintenance.

– Các chỉ số MTTR , MTBF và OEE/ MTTR , MTBF and OEE indexes

DAY 4 Kiểm soát lãng phí và các công cụ kiểm soát lãng phí

Waste controlling and waste control tools.

– Xác định các loại lãng phí/ Identify types of waste

– Công cụ kiểm soát lãng phí/ Waste control tools (Lean tools : 6S, Visual Management, Kaizen, Just-in-Time, Jidoka)

Kỹ năng xây dựng nhóm, làm việc nhóm và động viên nhân viên

Team building skills, Teamwork skills, Create motivated to work in the Production Team (motivate employees)

 

– Lợi ích của làm việc nhóm/ Benefits of teamwork

– Các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc tốt/ Factors that make good team work

– 4 giai đoạn phát triển của nhóm/ 4 stages of group development

– Kỹ năng giao tiếp/ Communication skills

– Cách giải quyết các xung đột giữa các tổ viên/ Solving the conflicts among members in a team

– Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên ( On-the-Job-Traing)/ Training to advace abilitiy for team members

– Phát triển Tổ, Đội, Nhóm/ Developing teams/Group

Xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp/ Building, maintaining and developing Corporate Culture – Khái niệm về Văn hóa Doanh nghiệp/ Definity of Corporate culture

– Vai trò lợi ích của Văn hóa Doanh Nghiệp/ Corporate culture’s role

– Văn hóa Doanh nghiệp tác động đến hoạt động quản trị/ Corporate culture’s impacts to management

– Cấu thành của Văn hóa Doanh nghiệp/ Corporate culture’s part

– Hình thành và thay đổi Văn hóa/ Forming and changing corporate culture

– Các rào cản đối với quá trình xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp/ Barriers to the building Corporate Culture process

– Quản trị quá trình thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp/ Managing the changing Corporate Culture process

– Phương pháp căn bản định hình hay thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp/ Basic methods of forming or changing Corporate Culture

– Kết quả quá trình thay đổi theo Van hóa Doanh nghiệp/ Results of changing Corporate Culture process

Bài tập tình huống

Case study

– Giải các bài tập tình huống do các học viên đề xuất/ Case study (Cases offered by students)

–  Giải đáp các thắc mắc của học viên/ Answering students’ questions

Hình thức học: Lý thuyết, bài tập tình

Đối tượng: Quản đốc, Tổ trưởng/Nhóm trưởng hoặc nhân viên làm việc quản lý sản xuất

Số buổi học: 8 buổi (4 ngày)

Địa điểm học:

 • HCM: 171 Cao Thắng, P12, Q10, HCM
 • Đà Nẵng: 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân, Hà Nội

Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, bài test cuối khóa

Trainer: MBA Chuyên gia quản trị sản xuất 20 năm kinh nghiệm

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết