MSA-Measurement System Analysis

học msa
tổ trưởng sản xuất

MSA-Measurement System Analysis

MSA – Phân tích hệ thống đo lường

MSA là gì ? 

MSA là viết tắt của cụm từ Measurement System Analysis trong tiếng Anh có nghĩa là phân tích hệ thống đo lường. MSA là một hệ thống các phương pháp phân tích sử dụng để đánh giá “hệ thống đo lường” có đảm bảo tính chính xác, tin cậy hay không. Hệ thống đo lường bao gồm (Thiết bị đo, Con người, Phương pháp, Vật đo)

Mục đích:

Học viên được tiếp cận và hiểu biết về một phương pháp đánh giá hệ thống đo lường hiệu quả dùng trong ngành công nghiệp sản xuất ÔTÔ.

Học viên được trang bị các phương pháp và kỹ thuật để xác định và triển khai các công tác đánh giá, phân tích các thành phần của hệ thống đo lường.

Học viên được trang bị các phương pháp lựa chọn dụng cụ đo phù hợp

Học viên có khả năng phân tích các nguyên nhân gây ra các sai số trong hệ thống đo lường để đưa ra phương pháp cải tiến phù hợp

Khi thực hiện tốt MSA học viên có thể tạo ra những hệ thống đo lường chính xác và việc đánh giá sẽ chính xác hơn khi quyết định trên dữ liệu đo

Học viên được hướng dẫn và tính toán trên Excel

Lĩnh vực: Sản xuất hoặc đo lường

Yêu cầu:

Học viên biết sử dụng dụng cụ đo lường và biết sử dụng máy tính và phần mềm excel cấp độ đơn giản

Nội dung:

NO NỘI DUNG ĐÀO TẠO-VN CONTENT- EN PRACTICE SOFTWARES
Phần 1:  TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG-MSA INTRODUCTION ABOUT MSA  
1 MSA là gì? What is the MSA? NA NA
2 Các khái niệm trong phân tích hệ thống đo lường Definitions used in MSA NA NA
3 Nguyên tắc 1-10 trong MSA 1-10 Rule of thumb in MSA NA NA
4 Các phương pháp trong MSA Methods of the MSA NA NA
5 Trình tự triển khai MSA Implement flow chart NA NA
Phần 2:  THỐNG KÊ CƠ BẢN BASICS STATISTICS    
1 Quần thể và mẫu Population and Samples NA NA
2 Các kiểu dữ liệu Types of Data NA NA
3 Đo lường tính trung tâm Median, Mean YES Excel
4 Đo lường sự dao động Variability Measures YES Excel
5 Lý thuyết kiểm định giả thuyết thống kê 1 Sample T Test Hypothesis of 1 Sample T test NA NA
Phần 3:  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG- DỮ LIỆU LIÊN TỤC MSA FOR CONTINUOUS DATA  
1 Phân tích độ chính xác – Bias phương pháp mẫu độc lập Bias Analysis YES Excel
2 Phân tích độ chính xác – Bias phương pháp biểu đồ kiểm soát Control Chart Bias Analysis YES Excel
3 Phân tích độ sai số tuyến tính-Linearity theo Regression Linearity Analysis YES Excel
4 Phân tích độ ổn định-Stability Stability Analysis YES Excel
5 Phân tích Gage Repeatability & Reproducibility Gage Repeatability & Reproducibility (GageRR) NA NA
5,1 Repeatability là gì? Detail of Repeatability NA NA
5,2 Reproducibility là gì? Detail of Reproducibility NA NA
5,3 Tiêu chí chấp nhận Gage R&R Criteria of MSA NA NA
5,4 Phân tích Gage R&R theo Average & Range gage R&R Average-Range Method YES Excel
5,5 Phân tích Gage R&R theo ANOVA gage R&R ANOVA Method YES Excel
Phần 4:  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG- DỮ LIỆU THUỘC TÍNH MSA FOR ATTRIBUTE DATA    
1 Khái niệm về phân tích Gage Attribute What is the Gage Attribute? NA NA
2 Tiêu chí chấp nhận Gage Attribute Crieria of Gage Attribute NA NA
3 Phân tích Gage Attribute Gage Attribute Study YES Excel
Phần 5:  THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (45 PHÚT) FINAL TEST (45 mins)    

Thời lượng chương trình / Program duration: 4 buổi (2 ngày) / 4 sessions (2 days)
Thời gian học / Study time: 8:30 am – 11:30 am, 13:00 – 16:00 pm
Tài liệu/ Document:English – Việt nam
Ngôn ngữ/Language: English – Việt nam
Hình thức học / Method of training:

 • Public/Inhouse
 • Lý thuyết, thực hành/ Theory and Practice in parallel
 • Bài thi cuối khóa / Final exam.

Học phí ưu đãi/ Preferential tuition: Vui lòng liên hệ với chúng tôi/ Please contact us
Chuyên gia / Expert: Lean Six Sigma Master Black Belt:

 • Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA (Head of Black Lean Six Sigma/Lean Six Sigma Master Black Belt trained from the USA)
 • Thực hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015 (Practice Lead Assessor of ISO 9001: 2015 system)
 • Chuyên gia đánh giá hệ thống OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA (Assessing expert OHSAS 18001: 2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 51000: 2011, TAPA)
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean Six Sigma Yellow Belt, Green, Black), TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011 (Over 20 years of experience in consulting, training on Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black), TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: 2007, ISO 45001 and ISO 50001: 2011)
 • Kinh nghiệm 20 năm vềđào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn như : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…(Nearly 30 years of experience is CEO at Large enterprises like: Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts …)

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết