Lean Manufacturing/ Production

lean manufacturing

Lean Manufacturing/ Production

Lean Manufacturing hay Lean Production hay sản xuất tinh gọn được gọi tắt là Lean. Đó là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các lãng phí và thực hiện theo quy trình luồng nhất định, khác với việc tạo ra lô và hàng đợi như thói quen truyền thống. Lean là phương pháp quản lý quá trình bắt nguồn từ Toyota Production System (TPS).

Khóa học Lean Manufacturing  của TMS  được thiết kế để hướng dẫn học viên cách sử dụng một hệ thống các quy trình sản xuất và công cụ cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Khóa học này là tiền đề kết hợp phát triển Lean Six Sigma.

Quản lý sản xuất truyền thống phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người quản lý, kiến thức về sản phẩm & những kỹ năng mềm, mang tính chủ quan và có nhiều hạn chế về mặt thời gian. Để khắc phục những điều trên, phương pháp Quản lý sản xuất tinh gọn – Lean Manufaturing, hay còn gọi là Lean Production ra đời với những ưu điểm vượt trội như loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình quản lý sản xuất và tác nghiệp, tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất, và rút ngắn thời gian sản xuất, tạo ra sản phẩm.

 ĐỐI TƯỢNG HỌC
Lãnh đạo Công ty, GĐ điều hành, GĐ sản xuất, Trưởng phòng, Kỹ sư chịu trách nhiệm về SX, Kỹ thuật, Giám sát viên, QA/QC, Quản đốc, Tổ trưởng…

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • 30 % lý thuyết, 70 % thực hành (bài tập)
 • Học viên trao đổi, chia sẽ cùng chuyên gia nhằm tháo bỏ trở ngại mà học viên đang gặp phải tại Doanh nghiệp

GIẢNG VIÊN

– Kinh nghiệm thực tiễn 20 năm tại các nhà máy, xí nghiệp hàng đầu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hữu ích nhất.
– Học viên sẽ được tham gia những bài tập cụ thể mà các chuyên gia đưa ra từ thực tiễn để học viên thực hành, vận dụng tại lớp giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn .

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Date Time Lesson Contents

Day 1

8:30 – 11:30

1
 • LEAN definition
 • LEAN philosophy
 • Identify 7 types of waste
13:00 – 16:00

2

 • Analysis and Guidance on the application of Lean Manufacturing tools:
 • Lean History, TPS ( Toyota Production System}
 • Lean Concept, Basic Waste Principle
 • Value Added and Non Value Added
 • Three ways to identify Waste
 • Jidoka
 • Just in Time

Day 2

8:30 – 11:30

3

 • Pull production & Push production
 • Work Cell
 • One Piece Flow
 • 5S + 1S ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Seisuke) + Sefety
 • Visual Management
13:00 – 16:00

4

 • Visual Management
 • Standardized Work
 • Takt Time, Cycle Time, Lead Time
 • Muda, Muri, Mura
 • Kaizen

Day 3

8:30 – 11:30

5

 • Kaizen
 • Proble Solving – 8D
 • SMED – Single-Minute Exchange of Dies/ Quick Change Over
 • Kanban
 • TPM ( Total Productive Maintenance)
 • VSM – Value Stream Mapping
13:00 – 16:00

6

 • Sharing experience in enterprise application LM
 • Implementing Lean
 • Reconciling Lean with other systems

 

Mời quý học viên liên hệ hoặc Đăng ký để được tư vấn và nhận nội dung chi tiết

Trân trọng !

Chia sẻ bài viết