7 QC Tools (7Q)

7 QC Tools (7Q)

7 QC Tools (7Q) hay Bảy công cụ kiểm soát chất lượng là công cụ cơ bản cần thiết cho mọi quá trình tạo sản phẩm hiện này, nó không chỉ áp dụng để kiểm soát quá trình sản xuất mà còn để đánh giá và cải tiến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ. Biết cách sử dụng những công cụ này là rất quan trọng để đạt được hiệu quả cao nhất trong quản lý chất lượng. Khóa học với mục đích giúp cho các Bạn quản lý chất lượng hiểu  đầy đủ về bản chất và kỹ năng áp dụng 7 QC Tools hiệu quả

Khóa học này bao gồm 7 QC Tools chính, ngoài ra TMS bổ sung thêm một số công cụ nâng cao nhằm đầy đủ hơn khi Áp dụng, bao gồm: 7 QC Tools + 2 Tools

  1. Lưu đồ quá trình/ Process Flow chart
  2. Phiếu kiểm tra/ CheckSheet
  3. Biểu đồ Pareto/ Pareto Chart
  4. Biểu đồ tần suất/phân bố/ Histogram
  5. Biểu đồ phân tán/ Scatter Diagram
  6. Biểu đồ xương cá/ nguyên nhân – kết quả/ Ishikawa/Fishbone Diagram/Cause Effect Diagram
  7. Phân bố chuẩn/ Normal Ditribution
  8. Năng lực quá trình/ Cp, Cpk
  9. Biểu đồ kiểm soát/ Control Chart: Xbar-R Chart, I-MR Chart, P, nP, U, C Charts

Khóa học sẽ giúp cho bạn có được kiến thức và kĩ năng cơ bản về cách sử dụng các công cụ này để đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ, và tìm ra những tình huống đặc biệt trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

Với giảng viên là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành quản lý chất lượng, bạn sẽ được học trong một môi trường học tập chuyên nghiệp và đầy đủ các tài nguyên hỗ trợ. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về các chuẩn mực và tiêu chuẩn mà các công cụ chất lượng này sử dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Khóa học “7 QC Tools” sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho các chuyên gia quản lý chất lượng, giúp bạn có được kiến thức về cách sử dụng các công cụ chất lượng để đánh giá hiệu quả các tiêu chí sản phẩm và dịch vụ, từ đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Hãy đăng ký ngay để trở thành một chuyên gia quản lý chất lượng chuyên nghiệp hơn!
Xem nội dung chi tiết chương trình khóa học 7 QC Tools

Date Time No Nội dung đào tạo -VN Content- EN Practice Softwares
DAY 1 8:30

10:15 AM

TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG GENERAL ABOUT QUALITY CONTROL
1 Các phương pháp quản lý và cải tiến chất lượng Some method of Quality Management and Improvement NA NA
2 Nhiệm vụ và kỹ năng của người kiểm soát chất lượng Role and Responsiblity of a Assurance and Quality Control NA NA
3 Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng Process and Process Control in a Quality Management system NA NA
4 Hệ thống Quản lý chất lượng theo chu trình P-D-C-A Quality Management System according to the cycle P-D-C-A NA NA
10:15

11:30 AM

THỰC HÀNH, HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 9 CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PRECTICE AND APPLY TUTORIAL 9QC TOOLS
1 Lưu đồ quá trình Process Flow chart YES NA
13:00

16:30 PM

2 Phiếu kiểm tra CheckSheet YES NA
3 Biểu đồ Pareto Pareto Chart YES EXCEL
4 Biểu đồ tần suất/phân bố Histogram YES EXCEL
Các nhóm áp dụng và báo cáo kết quả sau áp dụng. Khó khăn khi áp dụng
Groups Application Deploymentand report results after application. Difficulties in applying
DAY 2 8:30

11:30 AM

5 Biểu đồ phân tán Scatter Diagram YES EXCEL
6 Biểu đồ xương cá/ nguyên nhân – kết quả Ishikawa/Fishbone Diagram/Cause Effect Diagram YES NA
7 Phân bố chuẩn Normal Ditribution YES EXCEL
13:00

16:30 PM

8 Năng lực quá trình Cp, Cpk YES EXCEL
9 Biểu đồ kiểm soát Control Chart: Xbar-R Chart, I-MR Chart, P, nP, U, C Charts YES EXCEL
Bài kiểm tra lý tuyết cuối khóa (45 phút) Final Test (45 mins)

Các nhóm áp dụng và báo cáo kết quả sau áp dụng. Khó khăn khi áp dụng
Groups Application Deploymentand report results after application. Difficulties in applying

 

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ tư vấn: 0973 811 048 – daotao@tmsvn.com

Chia sẻ bài viết