KHÓA HỌC QUẢN LÝ KHO – ÁP DỤNG 6 S

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KHO – ÁP DỤNG 6 S

Day/ngày học Thời gian/Time Nội dung/Contents
 

DAY 1

9/8/2019

8: 30 – 11: 30 Tổng quan về kho hàng:

–         Tầm quan trọng của công việc quản lý kho.

–         Phân loại kho theo tính chất.

–         Các yêu cầu quản lý kho

–         Vai trò, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của người thủ kho

Công việc bố trí, định vị, sắp xếp kho hàng

–         Bố trí, định vị và thiết kế kho hàng :

–         Các nguyên tắc bố trí kho.

–         Định vị và định lượng hàng hoá.

–         Các phương tiện tồn trữ cần phải có trong kho.

–         Các phương pháp nhận diện hàng hoá trong kho.

–         –  Các nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho.

13: 00 – 16: 00 Các nghiệp vụ quản lý kho

–         Nghiệp vụ xuất nhập hàng và bảo quản hàng hóa trong kho.

–         Các yêu cầu, nguyên tắc, quy trình trong việc xuất nhập hàng.

–         Nghiệp vụ kiểm kê hàng hoá.

–         Quy trình thực hiện kiểm tra, kiểm kê.

–         Các phương pháp kiểm đếm nhanh, chính xác và hiệu quả.

–         Nghiệp vụ hành chính, sổ sách trong kho.

–         Tổ chức thực hiện các chứng từ liên quan chính xác, khoa học.

DAY 2

10/8/2019

8: 30 – 11: 30 Huấn luyện thực hành 6S – Quản lý trực quan

–      Phân tích hiện trạng nơi làm việc.

–      Nhận thức lợi ích 6S

o   (S1) SEIRI – Sàng lọc(phân loại): Chiến lược “Thẻ đỏ” – Loại bỏ những vật không cần thiết

o   (S2) SEITON – Sắp xếp: Chiến lược “Kanban” và “Quản lý bằng mắt” – Xếp đặt một cách hệ thống.

o   (S3) SEISO – Sạch sẽ (làm sạch): Quy trình làm sạch; kiểm tra bảo dưỡng

o   (S4) SEIKETSU – Săn sóc (tiêu chuẩn hóa): Kiểm tra việc sạch sẽ, ngăn nắp

o   (S5) SHITSUKE – Sẵn sàng (Duy trì): Duy trì theo chuẩn mực trong Công ty

o   (S6)SEFETY – An toàn: Tạo môi trường làm việc than thiện, trong suốt, tinh gọn

–      Hướng dẫn áp dụng 6S:

o   Danh mục cái gì cần sàng lọc;

o   Quy định có hiển thị nơi sắp xếp – cách sắp xếp;

o   Thực hiện sạch sẽ ở đâu? Nơi nào? Thực hiện trong thời gian nào? Săn sóc thường xuyên 03 yêu cầu trên.

o   Đảm bảo sẵn sàng máy – thiết bị – nguyên vật liệu – phụ liệu phục vụ sản xuất. Nhằm tăng năng suất lao động – tạo tiền đề cho việc thực hiện các công cụ tiếp theo LEAN.

13: 00 – 16: 00 –     Triển khai chương trình 6S;

–     Kế hoạch và các bước thực hiện;

–     Hướng dẫn đánh giá hoạt động 6S

o   Hoạt động thi đua về 6S

o   Đánh giá viên 6S

o   Xây dựng chỉ tiêu đánh giá 6S

o   Thiết lập biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi biểu mẫu.

o   Đánh giá 6S

–  Thực hiện cải tiến

DAY 3

11/8/2019

8: 00 – 11: 30 –         Sai lầm phổ biến trong quảng lý hàng tồn

–         Tám lợi ích của việc quản lý tồn kho hiệu quả

–         Thống kê, kiểm soát tồn kho

–         Năm cách giảm lượng hàng tồn hiệu quả

–         Các mô hình tồn kho hiện nay

13: 00 – 16: 00 -Áp dụng Lean, Visual Management

-Truy tìm nguồn gốc và các chế độ bảo hàng trong kho (Identification and traceability – Preservation of product) – áp dụng một số công cụ để truy tìm nguồn gốc

-Lập quy trình quản lý kho (Warehouse management Procedure)

-Cải tiến và đánh giá

Quý Khách vui lòng liên hệ đăng ký để được tư vấn và báo giá chương trình.

ĐĂNG KÝ 

Chia sẻ bài viết