Khóa Học QA QC Manager

học qa qc
đào tạo qa qc manager1-min

Khóa Học QA QC Manager

QA QC Manager chuẩn Quốc tế

Khoa học qa qc Manager được thiết kế đặc biệt dành cho đội ngũ quản lý chất lượng dựa trên chuẩn Quốc tế. Nội dung kết hợp với SPC (kiểm soát quá trình bằng thống kê) tạo ra tư duy cải tiến liên tục nhờ: Xác định được các quy luật từ phân tích dữ liệu thống kê và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm tạo sự ổn định và nâng cao năng lực các quy trình.

Khóa học qa qc Manager giúp học viên nâng tầm quản lý chất lượng chuyên nghiệp hơn ở mức độ quản lý toàn diện các quy trình từ đầu vào đến đầu ra, ngoài nhiệm vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ dựa trên các tiêu chí chất lượng của các phòng ban, đối tượng này đủ năng lực giải quyết rất nhiều vấn đề. Việc kết nối các quy trình với nhau và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Cty/ Tổ chức là yêu cầu cấp bách

Sự phối hợp giữa học QA và QC là yếu tố cấp bách và cần thiết để duy trì chất lượng sản phẩm và liên tục cải tiến quy trình, đó cũng là một mục đích quan trọng trong chương trình khóa học qa qc.

Khóa học qa qc Manager tại TMS giúp học viên được hiểu rõ và áp dụng thực tế thông qua thực hành tại lớp (80%) với nhiều công cụ và phương pháp mới. Đồng thời trong khóa học qa qc có sự kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 tạo sự ổn định bền vững trong quá trình tạo sản phẩm.

Mục đích học qa qc

 • Nâng cao kỹ năng và năng lực cho đội ngũ QA QC, QM, IE,…
 • Học viên hiểu hơn về quản lý Quy trình
 • Học viên hiểu được chức năng, nhiệm vụ của một người làm công tác quản lý chất lượng
 • Học viên được trang bị các phương pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề trong công việc
 • Học viên được trang bị kiến thức về các công cụ chất lượng
 • Học viên được trang bị kiến thức các chỉ số đo lường trong công tác quản lý chất lượng
 • Học viên được trang bị kiến thức về một phương pháp cực kỳ phổ biến trong quản lý chất lượng là kiểm tra mẫu định tính AQL
 • Học viên được hướng dẫn và tính toán trên Excel
 • Áp dụng thực tế ngay tại đơn vị/ tổ chức

Đối tượng học qa qc

 • CB NV QA QC, QM
 • CBQL sản xuất, các người phụ trách chuyên môn tại hiện trường sản xuất (bao gồm các nhân viên, quản lý các phòng ban kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật, chất lượng…)

Chuyên gia:  20 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn Quản lý chất lượng và Cải tiến quy trình, hệ thống. Năng lực tầm Quốc tế

Nội dung

Stt/No Nội dung đào tạo -VN Content- EN Practice Softwares
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG GENERAL ABOUT QUALITY
1 Chất lượng là gì What is Quality? NA NA
2 Một số khái niệm liên quan đến chất lượng Some Definition about Quality NA NA
3 Các phương pháp quản lý và cải tiến chất lượng Some method of Quality Management and Improvement NA NA
4 Nhiệm vụ và kỹ năng của người đảm bào và kiểm soát chất lượng (QA QC) Role and Responsiblity of a Assurance and Quality Control NA NA
5 Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng Process and Process Control in a Quality Management system NA NA
6 Hệ thống Quản lý chất lượng theo chu trình P-D-C-A Quality Management System according to the cycle P-D-C-A NA NA
Bài 2: CÁC CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  PROBLEM SOLVING TOOLS  

1

Theo dõi và đánh gá mục tiêu chất lượng Monitor and Evaluate quality targets

 

YES NA
2 Nhà cung cấp, Đầu vào, Quy trình, Đầu ra, Khách hàng SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Output, Customer YES NA
3 Lập kế hoạch cho các quy trình và quy trình kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng Planning for Processes and Controlling Processes in the Quality Management System YES NA
4 Tiếng nói khách hành VOC – Voice of Customer YES NA
5 Phân tích tác động và các hình thức sai lỗi FMEA – Failure Mode and Effect Analysis YES NA
6 Thiết kế FMEA DFMEA – Design FMEA YES NA
7 Quy trình FMEA PFMEA – Process FMEA YES NA
8 Triển khai chất lượng QFD – Quality Functional Deployment YES NA
9 Nguyên tắc 5W2H 5W2H Principles YES NA
10 Tìm hiểu về 4M 4M Knowledge YES NA
11 Thảo luận sáng tạo Brainstorming YES NA
12 Phân tích 5Whys 5Whys Analysis YES NA
13 Phương pháp giải quyết vấn đề bằng 8D 8D Problems Solving YES NA
Bài 3:  CÁC CÔNG CỤ CHẤT LƯỢNG QC TOOL    
1 Lưu đồ quá trình Process Flow chart YES NA
2 Phiếu kiểm tra CheckSheet YES NA
3 Biểu đồ Pareto Pareto Chart YES EXCEL
4 Biểu đồ tần suất/phân bố Histogram YES EXCEL
5 Biểu đồ phân tán Scatter Diagram YES EXCEL
6 Biểu đồ xương cá/ nguyên nhân – kết quả Ishikawa/Fishbone Diagram YES NA
7 Phân bố chuẩn Normal Ditribution YES EXCEL
8 Năng lực quá trình Cp, Cpk YES EXCEL
9 Biểu đồ kiểm soát Control Chart: Xbar-R Chart, I-MR Chart, P, nP, U, C Charts YES EXCEL
Bài 4:  CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUALITY INDICATORS  
1 Tỉ lệ đạt chất lượng Yield YES EXCEL
2 Tỉ lệ đạt chất lượng không sửa chữa First Pass Yield/First Time Yield YES EXCEL
3 Trung bình Tỉ lệ chất lượng qua các công đoạn RTY RolledThroughput Yield YES EXCEL
4 Tỉ lệ lỗi Defective rate YES EXCEL
5 Tỉ lệ khuyết tật DPU Defect Per Unit YES EXCEL
6 Tỉ lệ khuyết tật DPO Defect Per Opportunity (DPO) YES EXCEL
7 Tỉ lệ phần triệu khuyết tật DPMO YES EXCEL
8 Tỉ lệ phần triệu lỗi DPPM(PPM) YES EXCEL
9 Chi phí chất lượng Cost of Quality YES EXCEL
Bài 5:  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MẪU ĐỊNH TÍNH-ANSI/AQL Z1.4 ATTRIBUTE SAMPLING PLAN- AQL- Z.14  

 

1 Khái niệm cơ bản Definitions NA NA
2 Phương pháp lẫy mẫu một lần Single Sampling Plan YES NA
3 Phương pháp lẫy mẫu hai lần Double Sampling Plan YES NA
4 Chuyển đổi chế độ kiểm tra Switching Inspection Mode YES NA
THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (60 PHÚT) FINAL TEST IN 60 MINS

Học viên được cấp chứng chỉ vào cuối khóa học sau bài test. 

Yêu cầu khóa học qa qc tại Doanh nghiệp vui lòng Đăng ký

Thời lượng: 4 ngày (8 buổi)

Tài liệu:  Tiếng việt

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng việt

Địa điểm:

 • Tp HCM: 171 Cao Thắng, P12, Quận 10 hoặc 220/66 XVNT, P21, Bình Thạnh HCM
 • Đà Nẵng: 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân, Hà Nội

Hình thức học: ONLINE – OFFLINE – INHOUSE

 • 20% Lý thuyết,80% thực hành trên máy tính, hướng dãn áp dụng
 • Thi cuối khóa học

Học phí ưu đãi: Học viên vui lòng liên hệ nhận nội dung lịch học và học phí chi ti

Trainer: Chuyên gia Master Black Belt (MBB) 20 năm kinh nghiệm về Quản lý và cải tiến quy trình/ hệ thống. Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, thực tế, lỗi cuốn, “Học là muốn học nữa

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về: QA QC, Lean Six Sigma, TQM, TPM, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011
 • Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết