CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Thị trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt trên mọi lĩnh vực, vì vậy chiến lược kinh doanh và quản trị sự thay đổi trong tổ chức để thích nghi với thị trường là một yêu cầu quan trọng c. Dù muốn hay không luôn có một chân lý “chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, đó là sự thay đổi”. Doanh nghiệp nào sớm tìm ra và thay đổi phù hợp trước đối thủ cạnh tranh thì sẽ chiếm giữ vị thế tiên phong và có cơ hội dẫn dắt thị trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để đạt được các kết quả mong đợi từ sự thay đổi trong tổ chức lại là một việc không hề đơn giản. Đặc biệt, với các Tổ chức hoặc những Bộ phận vốn đã có nhiều năm hoạt động thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thay đổi phong cách cũ.

Có thể nói, mấu chốt thành công quan trọng của một doanh nghiệp là phải: có một chiến lược kinh doanh và biết cách quản trị sự thay đổi, thay đổi cách nghĩ, khám phá ra những công cụ & phương pháp để tìm ra chúng và biến chúng thành hiện thực. Và để làm được điều đó, “quản lý sự thay đổi” thường là không đủ, doanh nghiệp cần phải thực hiện cả việc “Quản trị sự thay đổi”.

Nhằm cung cấp cho các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp những tư duy & nhận thức quan trọng, cũng như các công cụ & phương pháp trong công tác quản lý & lãnh đạo sự thay đổi, TMS đã thiết kế & triển khai chương trình đào tạo quản trị sự thay đổi và chiến lược kinh doanh.

Nội dung chương trình

TIME TOPIC CONTENT
8:30 – 11:30  Xây dựng chiến lược Kinh Doanh
 • Hệ thống chiến lược Công ty
 • Hoạch định chiến lược Công ty
 • Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu
 • Mô hình “ PEST”
13.30 – 16:30 Phân tích SWOT
 • Các yếu tố tác động từ bên ngoài
 • Các yếu tố tác động từ bên trong
 • Xác định rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh
8:30 – 11:30 Hoạch định sự thay đổi
 • Mục  đích của sụ thay đổi
 • Hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi
 • Các nguồn lực của sự thay đổi
 • Xem xét hoạch định sự thay đổi
13.30 – 16:30 Quản lý sự thay đổi
 • Lập kến hoạch thực hiện sụ thay đổi
 • Thực hiện sự thay đổi
 • Kiểm soát kế hoạch thực hiện sụ thay đổi
 • Đo lường, đánh giá kết quả thực hiện sự thay đổi

Liên hệ tư vấn, báo giá: (028) 668 03119 – 0918 30 90 73 (Mr Kiên)

Đăng ký đào tạo inhouse

Chia sẻ bài viết