HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH 6S – QUẢN LÝ TRỰC QUAN

thực hành 6s
kiểm soát nội bộ

HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH 6S – QUẢN LÝ TRỰC QUAN

Thực hành 6S hiệu quả tức thì

6S và quản lý trực quan là yếu tố nền tảng của mọi hoạt động tác nghiệp và sản xuất nhằm tăng hiệu quả, minh bạch ổn định, giảm thời gian trong quản lý hiện trường làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn và phát huy tinh thần sáng tạo cho nhân viên . Một chương trình thực hành 6S & Quản lý trực quan tốt là điều kiện tiên quyết trong thực thi chiến lược tinh gọn hóa doanh nghiệp theo Lean,  tiếp cận nhiều công cụ cải tiến liên tục trong . Khóa học huấn luyện thực hành 6S và Quản lý trực quan kết hợp tinh gọn của TMS được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn và khả năng tích hợp với các hoạt động quản lý hiện trường hằng ngày cho mục đích duy trì và cải tiến liên tục.

Quản lý nói chung và quản lý hiện trường nói riêng, khả năng nhận biết sớm được các lãng phí, bất thường, xu hướng của các quá trình cùng với những yếu tố của chúng sẽ giúp các nhà quản lý, đặc biệt là quản lý hiện trường, có được những đối sách kịp thời và hiệu quả nhằm đạt được và cải thiện các mục tiêu về SQDC – An toàn, Chất lượng, thời gian và Chi phí. Năng lực phát hiện và xử lý các vấn đề này ngày càng trở thành một sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh đáng kể của các doanh nghiệp.

Trong khi khái niệm 6S  không đơn thuần là: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng – An toàn(6S) mà cần tạo môi trường năng động an toàn. 6S theo quan điểm của Lean là loại trừ lãng phí và bất hợp lý, giúp tổ chức cải tiến năng suất, chất lượng, môi trường làm việc an toàn và phát huy tính sáng tạo cho nhân viên. Vì vậy chương trình được thiết kế lồng ghép vào các triết lý của Lean TPM và các công cụ cải tiến tiên tiến khác.

Thực hành thành công 6S đòi hỏi:

 • Sự cam kết mạnh mẽ và bền bỉ của lãnh đạo và quản lý,
 • Tư duy tích cực và sự tham gia của toàn tổ chức,
 • Thực hành kỹ thuật 6S kết hợp với Công việc tiêu chuẩn – TPM – Quản lý trực quan,
 • Gắn kết thực hiện và duy trì 6S với hoạt động quản lý hằng ngày và vai trò của lực lượng quản lý hiện trường – tổ đội trưởng,
 • Kiên trì thực thi theo tinh thần Kaizen & PDCA,
 • Được hỗ trợ bởi các chương trình động viên và tạo động lực thích hợp.

Quản lý trực quan, một trong 4 yếu tố cơ bản của Hệ thống điều hành theo Quản trị tinh gọn, là công cụ quan trọng của lực lượng quản lý, đặc biệt là quản lý hiện trường. “Quản lý trực quan là sử dụng những tín hiệu trực quan cho phép mọi người nhìn vào đó là có thể nhận ra tiêu chuẩn và sự sai lệch ngoài tiêu chuẩn”. Thực hành quản lý trực quan trong các doanh nghiệp bao gồm ba yếu tố chính, bao gồm:

 • Trật tự trực quan: Trực quan hóa kết quả thực thi 6S, giúp tiêu chuẩn hóa vị trí đặt để và sắp xếp các dụng cụ, vật tư nguyên liệu, thiết bị, … làm cơ sở thực thi cho người vận hành và kiểm soát của quản lý,
 • Kiểm soát trực quan: Trực quan hóa các tiêu chuẩn vận hành, các giới hạn, cảnh báo, tình trạng thực tế giúp người vận hành và quản lý luôn nắm được và có phản ứng kịp thời với tình trạng kiểm soát của các quá trình,
 • Thông tin quản lý trực quan: Trực quan hóa các thông tin tổng hợp về tình trạng, xu hướng, diễn biễn, nguyên nhân, … theo các chỉ số trọng yếu của từng khu vực, chức năng. Thông tin quản lý trực quan thúc đẩy tuyên truyền và nhận thức đến các cấp nhân sự khác nhau.

Khóa huấn luyện thực hành 6S
TMS cung cấp các giải pháp Tư vấn và Huấn luyện khác nhau, phù hợp với cả các doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoặc đã triển khai, đang duy trì và cải tiến chương trình thực hành 6S. Các giải pháp Đào tạo và Tư vấn 6S / Quản lý trực quan của TMS được thiết kế, phát triển nhằm hướng đến hai nhóm khách hàng riêng biệt là 6S / Quản lý trực quan trong văn phòng và 6S / Quản lý trực quan trong các nhà máy sản xuất.

Khóa huấn luyện 5s

Khóa huấn luyện 6S mà chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng bao gồm:

 • Đào tạo, hướng dẫn thực hành triển khai 6S và Quản lý trực quan, dành cho nhân viên quản lý và cán bộ chủ chốt,
 • Đào tạo, hướng dẫn thực hành Đánh giá nội bộ 6S, dành cho thành viên Ban 6S / các đánh giá viên nội bộ 6S,
 • Đào tạo nhận thức chung về 6S và Quản lý trực quan, dành cho toàn bộ nhân viên trong tổ chức,
 • Hướng dẫn triển khai mẫu 6S và Quản lý trực quan tại một khu vực được lựa chọn,
 • Tư vấn và Hỗ trợ mở rộng triển khai 6S trong toàn doanh nghiệp,
 • Đánh giá thực trạng 6S và Quản lý trực quan và Hướng dẫn cải tiến Chương trình 6S, đối với các đơn vị đang duy trì thực hiện 6S.

Khóa huấn luyện thực hành 6S và Quản lý trực quan tại TMS được khách hàng đánh giá cao về sự khác biệt trong tiếp cận, quy trình triển khai và củng cố hiệu quả; nhất quán theo các nguyên tắc của quản trị tinh gọn trong phát hiện và loại bỏ lãng phí; coi trọng vai trò của nhân viên trực tiếp và nhân sự quản lý hiện trường; dựa trên nền tảng kinh nghiệm và các thực hành tốt trong triển khai dự án và quản lý thay đổi.

Bên cạnh các yếu tố về kỹ thuật thực thi, TMS cam kết với mục tiêu phát triển năng lực triển khai và củng cố nhận thức cho người học. Việc kết hợp hài hòa giữa đào tạo, huấn luyện thực hành trên thực tế và đánh giá, cung cấp các phản hồi tích cực giúp tích lũy tri thức và chuyển đổi tư duy hiệu quả cho nhân sự tham gia trong quá trình triển khai.

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết