KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

kiểm soát nội bộ

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Huấn luyện xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro

Kiểm Soát Nội Bộ và quản lý rủi ro là vấn đề quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp/ tổ chức nào việc này giúp hạn chế những sự cố, thiệt hại đồng thời tăng hiệu suất hoạt động của tổ chức và tạo nền tản xây dựng văn hóa chất lượng trong doanh nhiệp. Tuy nhiên ở mỗi doanh nghiệp lại có cách hiểu khác nhau, cách triển khai thục hiện cũng khác nhau nhưng vấn đề cốt lỗi là làm thế nào ? bắt đầu từ đâu ? và làm gì ? để xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rui ro cho doanh nghiệp hiệu quả

Hãy cũng đội ngũ chuyên gia 25 năm kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện chương trình này

Nội dung:

TIME TOPIC CONTENT
8:30 – 11:30  Hệ thống Kiểm soát nội bộ
 • Mô hình Kiểm soát nội bộ
 • Các hoạt động kiểm soát
 • Thông tin và trao đổi thông tin
 • Hoạch định hệ thống kiểm soát nội bộ
13.30 – 16:30 Quản lý Hệ thống Kiểm soát nội bộ
 • Lập kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý
 • Thực hiện đánh giá hệ thống quản lý
 • Theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục sau định kỳ đánh giá
 • Đánh giá tính hiệu lực Quản lý Hệ thống Kiểm soát nội bộ
8:30 – 11:30  Hoạch định quản lý rủi ro
 • Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Các hành động để xử lý các rủi ro và cơ hội
13.30 – 16:30 Quản lý rủi ro
 • Lập kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro
 • Quản lý việc thực hiện theo kế hoạch
 • Kiểm soát kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro
 • Đo lường, đánh giá kết quả thực hiện quản lý rủi ro

 

Chuyên gia: 25 năm trong nghề(Phong cách truyền đạt dễ hiểu, thực tế, lỗi cuốn. Học là muốn học nữa)

 • Lean six sigma Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean 6 Sigma, TQM, TPM, QA/QC, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…

Anh/chị liên hệ (028) 668 03119 – 0973 811 048 (Mr Kiên)

 

 ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết