ISO 22000 HACCP

kiểm soát nội bộ
quản lý sản xuất

ISO 22000 HACCP

ISO 22000: 2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng và được ban tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam biên soạn TCVN ISO 22000: 2007. Tiêu chuẩn này tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sơ chế thực phẩm, nhà sản xuất, nhà bảo quản, nhà thầu phụ, nhà phân phối và các điểm bán lẻ, cùng các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, nguyên liệu và phụ gia.

Những mối nguy hại về an toàn thực phẩm có thể xảy ra tại bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi thực phẩm nêu trên, vì thế, nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 giúp các cơ sở sản xuất thực phẩm:

– Cải tiến phương pháp làm việc trong quản lý an toàn thực phẩm
– Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và giảm bớt nghĩa vụ pháp lý
– Cải thiện những cơ hội xuất khẩu và thâm nhập vào thị trường khó tính
– Nâng cao độ tin cậy đối với khách hàng
– Giảm bớt tần suất của các hoạt động kiểm tra
– Tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của các cơ sở sản xuất thực phẩm trên thương trường.

Sau khóa đào tạo ISO 22000 Haccp tại TMS học viên đạt năng lực như sau:

  • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 22000,
  • Lợi ích khi áp dụng TCVN ISO 22000 vào các doanh nghiệp,
  • Các điều khoản của TCVN ISO 22000,
  • Phương pháp và kỹ thuật xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp.
  • Học viên thiết lập được các HACCP cho những sản phẩm theo yêu cầu,
  • Học viên thiết lập được các GMP và SSOP cho các công đoạn sản xuất theo yêu cầu.
  • Học viên thiết lập được các Quy trình cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp.

Ưu điểm khóa học ISO 22000 Haccp tại TMS: Học viên được cung cấp một số Quy trình mẫu và những mẫu Biểu mẫu cần thiết để xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005.

Đối tượng: Mọi học viên đã, đang hay chuẩn bị thực hiện công việc liên quan đến ngành thực phẩm.

iso 22000 haccp

(Yêu cầu đào tạo_tư vấn tại Doanh nghiệp vui lòng Liên hệ)

Học viên được cấp chứng chỉ QA/QC sau khi kết thức khóa học buổi thứ 6

Số buổi học: 6 buổi/khóa (3 giờ /buổi)

Học phí: 1 900 000 VNĐ/khóa (Học viên không nộp gì thêm ngoài học phí này)

  • Giảm còn 1.800.000 nếu nộp qua tài khoản trước 5 ngày
  • Giảm còn 1.700.000 nếu đăng ký nhóm >=3 người
  • Giảm còn 1.600.000 nếu là học viên cũ của TMS

Địa điểm học: Click xem địa điểm học tại TP HCM – HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

Tài liệuAnh – Việt

Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức từng phần.

Chuyên gia: Ths Kiều Văn Tôn, Ths Phạm khả Sỹ

Hình thức nộp học phí: 
Nộp qua tài khoản: Tên CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TMS, STK 060153 622 488, Ngân hàng Sài Gòn TMCP Thương tín (Sacombank) chi nhánh Trung tâm (Hôi sở)

ĐĂNG KÝ HỌC

 Trân trọng cảm ơn !

Chia sẻ bài viết