Học ISO Tích Hợp

học iso tích hợp

Học ISO Tích Hợp

Học iso tích hợp 9001 – 14001 -45001

Khóa học ISO tích hợp (9001: 2015 – 14001: 2015 – 45001: 2018) là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tích hợp 3 chuẩn ISO 9001- 14001-45001 cốt lỗi là làm đúng, làm nhanh theo quy trình được thiết sẵn, tạo tiền đề cho vận hành tư duy đột phá, từ đó tạo nên sự thay đổi khác biệt. Cách tiếp cận hệ thống Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng, giảm thiểu rủi ro là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành.  Khóa học cho bạn đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm nhiều thời gian.

Khóa học tích hợp ISO 9001: 2015 – 14001: 2015 – 45001: 2018 được thiết kế theo hướng cập nhật kiến thức – liên hệ thực tế – xử lý tình huống thực tế – tự xây dựng hệ thống tại doanh nghiệp, vì vậy học viên sau khi tham gia khóa học có thể  làm đúng ngay từ đầu đó cũng là sự khác biệt của khóa học tại Viện.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

– Xây dựng, triển khai, vận hành được các hệ thống ISO

– Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống ISO.

– Nâng cao khả năng cạnh tranh, hướng đến thõa mãn khách hàng

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

– Cán bộ, Nhân viên các Doanh nghiệp

– Cá nhân muốn nghiên cứu sâu các hệ thống ISO 9001 – 14001 – 45001

– Người có nhu cầu chuyển việc, tìm việc làm mới

– Hoặc Sinh viên cần cập nhật kiến thức về ISO

Xem nội dung chương trình Chuyên viên iso tích hợp

 

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết