FIVE CORE TOOLS

five core tools

FIVE CORE TOOLS

FIVE CORE TOOLS 5 CÔNG CỤ KIỂM SOÁT À CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Học FIVE CORE TOOLS (5 công cụ cốt lỗi) giúp người học sự hiểu biết tất cả các công cụ chính của ISO/TS16949 và cách áp dụng nó trong thực tế. Khóa học phân tích chi tiết về nội dung yêu cầu của mỗi công cụ bao gồm cả kiến thức tích hợp của những công cụ này, và làm thế nào để sử dụng những công cụ này trong hoạt động sản xuất phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / TS 16949.

Khóa học FIVE CORE TOOLS phù hợp cho cả những nhân viên không sử dụng các công cụ trong công việc hằng ngày của họ, nhưng cần phải có sự hiểu biết về nó để cải tiến liên tục.

Khóa học này giúp cho học viên  hiểu rõ từng công cụ trong Five Core Tool và có khả năng vận dụng trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016.

Học viên được gì sau khóa học ?

 1. Hiểu rõ các khái niệm về thống kê
 2. Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 3. Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 4. Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 5. Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 6. Có kỹ năng điều hành  thực hành MSA

Hãy tham gia khóa học Five Core Tools ngay.

TIME TOPIC CONTENT
Day 1  SPC – Statistic Process Control –         Process Management principles
–         Check list
–         Charts with Excel software
–         Pareto Chart ( Exercises)
–         Fish bone (Exercises)
 SPC – Statistic Process Control –      Normal Distribution (Exercises)
–      Cp và Cpk caculation (Exercises)
–      Histogram Chart (Exercises)
–      Scatter Chart (Exercises)
Day 2 SPC – Statistic Process Control –         Data  – qualitative, quantitative, continous, discrete vaiables
–         Control Chart
–         Xbar-R Chart (Exercises)
–         I-MR Chart (Exercises)
SPC – Statistic Process Control –      P Chart (Exercises)
–      nP Chart (Exercises)
–      C Chart (Exercises)
–      U Chart (Exercises)
–      Final Examination
Day 3 FMEA – Failure Mode and Effect Analysis –         FMEA applying
–         Steps to conduct FMEA
–         Design FMEA
–         Process FMEA
–         FMEA evaluation
–         Control Plan
MSA – Measurement System Analysis –       Sources of Measurement System
–       Accurracy, Precision, Discrimination
–       Reproducibility, Reproducibility
–       GRR calculation
Day 4 APQP – Advance Product Quality Planning

 

–        APQA Five stages
–        Planning
–        Design development
–        Process development
–        Product and Process validation
–        Feedback, assessment and corrective actions
–        Control plan
PPAP – Production Part Approval Process

 

–        PPAP concept
–        IATF 16949 requirements
–        PPAP  requirements
–        Part Submission Warrant (PSW)
–        Customer Notification
–        PPAP Record Retention
 • Ngôn ngữ: Anh – Việt
 • Hình thức đào tạo: Lý thuyết, hướng dẫn thực hành
 • Thời gian: 4 ngày (6 giờ/ngày)
 • Học phí: Theo báo giá hợp đồng đào tạo
 • Chuyên gia: Lean Six Sigma Master Black Belt. Ths Kiều Văn Tôn

Tùy theo mục đích hoạt động sản xuất quý đơn vị/Cty có thể yêu cầu đào tạo theo từng nội dung mong muốn. Anh/chị vui lòng liên hệ (028 668 03119 hoặc 0973 811 048 Mr Kiên) để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết. Xin cảm ơn !

Xem chương trình đào tạo inhouse khác

Chia sẻ bài viết