PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TRONG Y HỌC

sư phạm y học
thực hành 6s

PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TRONG Y HỌC

Trong qui trình dạy và học người giảng dạy cần trang bị đầy đủ kỹ năng sư phạm đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người học đạt các mục tiêu cao nhất về kiến thức, kỹ năng  y học. Do đó trang bị kỹ năng sư phạm y học cho cán bộ luôn luôn cần thiết và cấp bách

Khóa đào tạo kỹ năng sư phạm y học cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ y tế nòng cốt nhằm trang bị đầy dủ năng lực, kỹ năng tham gia công tác đào tào liên tục.

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng nội dung khóa học phương pháp sư phạm y học Cơ Bản (4 ngày) với nội dung như sau:

Mục đích:

Trang bị kỹ năng sư phạm cho những cán bộ nhằm tăng cường hiệu quả truyền đạt kiến thức, kỹ năng đến học viên theo những chuẩn mực sư phạm y học.

Mục tiêu:

 • Nắm bắt khái niệm về giáo dục và giáo dục y học
 • Phân tích đặc điểm và nguyên tắc của đối tượng học nhất là người lớn tuổi
 • Trình bày được nộ dung cơ bản của giáo dục y học
 • Biên soạn được mục tiêu học tập cho các bài giảng thuộc lĩnh vực kiến thức,kỹ năng, thái độ
 • Chọn phương pháp dạy/học tich cực thích hợp phù hợp với lĩnh vực dạy/học
 • Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy.học một cách có hiệu quả
 • Vận dụng được các phương pháp dạy tích cực / đánh giá học viên trong quá trình dạy và học
 • Trình bày khái niệm cơ bản và xây dựng các công cụ lượng giá học viên
 • Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ học viên học tập và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đào tạo liên tục.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Viết được mục tiêu học tập cho một bài giảng
 • Phát triển được các công cụ thường dùng để lượng giá kiến thức, thái độ và kĩ năng.
 • Sử dụng hiệu quả các tài liệu, vật liệu và một số phương tiện thông thường hỗ trợ dạy học.
 • Thiết kế được kế hoạch dạy học với các phương pháp dạy học tích cực cho một buổi lên lớp.
 • Thực hiện được một tiết giảng một chủ đề lựa chọn có áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực thông thường cho nhóm học viên cụ thể.

Đối tượng: là các cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên, được phân công tham gia công tác đào tạo liên tục tại đơn vị. Cán bộ y tế có nhu cầu hiểu biết

Nội dung

Date Thời gian Nội dung

1

8: 00 – 11: 30
 • Tổng quan về dạy – học trong ngành y
 • Nguyên lý cơ bản trong học tập và giảng dạy trong y học
 • Đại cương về giáo dục và giáo dục y học
 • Đặc điểm học tập của người lớn; đặc trưng của dạy học tích cực;
 • Mục tiêu học tập; xây dựng mục tiêu học tập;
 •  Lựa chọn nội dung học tập theo mục tiêu;
13:00 – 16: 30
 • Các phương pháp dạy-học tích cực trong y khoa (Động não; Thuyết trình, Thảo luận nhóm)
 • Các phương pháp dạy-học tích cực trong y khoa (Trình diễn; Nghiên cứu tình huống, Đóng vai,…).

2

8: 00 – 11: 30
 • Dạy học kỹ năng lâm sàng
 • Xây dựng chương trình đào tạo
13:00 – 16: 30
 • Phương pháp dạy – học tích cực

3

8: 00 – 11: 30
 • Phương tiện dạy – học
 • Thực hành giảng dạy + thảo luận, trao đổi.
13:00 – 16: 30
 • Lượng giá, đánh giá học viên. Thực hành biên soạn công cụ lượng giá học viên.

4

8: 00 – 11: 30
 • Kế hoạch bài giảng
 • Thực hành xây dựng công cụ lượng giá học viên
13:00 – 16: 30
 • Thực hành giảng dạy theo nhóm
 •  Thực hành xây dựng kết hoạch một bài giảng hoàn chỉnh
 •  Thực hành xây dựng PPts bài giảng và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy

Thời lượng chương trình: 08 buổi (4 ngày) / 8 sessions (4 days)

Tài liệu: Việt nam

Ngôn ngữ: Việt nam

Giảng viên đầu ngành: Là PGS Tiến sĩ. Nguyên giám đốc Bệnh viện lớn, hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Liên hệ tư vấn: 0973 811 048

Chia sẻ bài viết