PHÂN TÍCH TRUY TÌM NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ/ ROOT CAUSE ANALYSIS

root cause analysis

PHÂN TÍCH TRUY TÌM NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ/ ROOT CAUSE ANALYSIS

Làm thế nào để xác định được nguyên nhân nguồn gốc ảnh hưởng đến để giải quyết chúng hãy tham gia ngay khóa học ROOT CAUSE ANALYSIS & PROBLEM SOLVING

Chuyên gia: Chuyên ngành phân tích và cải tiến, kinh nghiệm 20 năm

Nội dung chương trình/ Program Content

STT NỘI DUNG ĐÀO TẠO PHẦN MỀM
Phần 1:  KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC
1 Một số khái niệm về Phân tích nguyên nhân gốc NA
2 Phương pháp giải quyết vấn đề bằng RCA NA
3 Mô hình Input-Process-Output (IPO) NA
Phần 2:  PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
1 Xác định vấn đề NA
1,1 Lưu trình thực hiện NA
1,2 Các công cụ áp dụng NA
1.2.1 Nguyên tắc 5W2H NA
1.2.2 Lưu đồ quá trình-High Level Process Flow Na
1.2.3 Biểu đồ Pareto-Pareto Chart Excel
1.2.4 Thảo luận sáng tạo-Brainstorming NA
1.2.5 Gantt Chart Excel
2 Đo lường Vấn đề NA
2,1 Lưu trình thực hiện NA
2,2 Các công cụ áp dụng NA
2.2.1 Checksheet NA
2.2.2 Lưu đồ quá trình-Detail Process Flow NA
2.2.3 Biểu đồ Pareto Excel
3 Phân tích nguyên nhân gốc NA
3,1 Lưu trình thực hiện NA
3,2 Các công cụ áp dụng NA
3.2.1 Tìm hiểu về 4M NA
3.2.2 Phân tích 5Whys NA
3.2.3 Biểu đồ Ishikawa NA
3.2.4 Biểu đồ Histogram Excel
3.2.5 Biểu đồ Scatter Excel
3.2.6 Phân tích giả thuyết và kiểm chứng NA
4 Xác định giải pháp và cải tiến NA
4,1 Lưu trình thực hiện NA
4,2 Các công cụ áp dụng NA
4.2.1 Kế hoạch kiểm soát chạy thử- Experiment Control  Plan Excel
4.2.2 Biểu đồ Cột – BarGraph Excel
5 Kiểm soát sau cải tiến NA
5,1 Lưu trình thực hiện NA
5,2 Các công cụ áp dụng NA
5.2.1 Biểu đồ kiểm soát Xbar-Range Chart Excel
5.2.2 Biểu đồ kiểm soát P Chart Excel
5.2.3 Đọc hiểu biểu đồ kiểm soát NA
5.2.4 Thiết lập kế hoạch kiểm soát sản xuất -Production  Control Plan Excel
6 Mẫu báo cáo cải tiến và trình bày PowerPoint
Phần 3:  THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (90 PHÚT)

Liên hệ 0973 811 048 – 028 668 03119 để được tư vấn và nhận thông tin chi tiết khóa học

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết