SIX SIGMA LÀ GÌ ? HỌC Ở ĐÂU TỐT NHẤT .

lean six sigma green belt
lean six sigma yellow belt
Lean six sigma Yellow belt 900

SIX SIGMA LÀ GÌ ? HỌC Ở ĐÂU TỐT NHẤT .

Six Sigma là gì ?

Six Sigma là một hệ các phương pháp và công cụ nhằm cải tiến các quy trình dựa trên thống kê dữ liệu với mục đích mong muốn hướng đến tỷ lệ sai sót 3,4 trên một triệu khả năng gây  lỗi bằng cách thực hiện triển khai dự án cải tiến theo chu trình: DMAIC

Lean là gì ? 

Đó là các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất (gồm nguyên vật liệu, thời gian, công đoạn không gia tăng giá trị,…) với mục đích là giảm chi phí tối đa, tăng sản năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất. Lean tập trung vào 14 công cụ nhằm triệt tiêu 7 lãng phí cơ bản.

Lean Six Sigma là sự kết hợp hoàn hảo theo một tiêu chuẩn tiên tiến được nhiều Doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng.

Lean Six Sigma đươc thực hiện theo trình tự 5 bước của tiến trình DMAIC nhu sau:

  1. Define (D) – Xác định:  Xác định vấn đề cần thực hiện, các yêu cầu và mục tiêu của dự án.
  2. Measure (M) – Đo lường: Đo lường mức năng lực của tổ chức, năng xuất lao động, thời gian và điểm làm tắc nghẽn quá trình sản xuất.
  3. Analyze (A) – Phân tích: Phân tích các thông số thu thập được ở bước (M) bằng các công cụ và phương pháp thống kê nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ vấn đề.
  4. Improve (I) – Cải tiến: động não phát triển các giải pháp nhằm loại trừ căn nguyên của dao động, kiểm chứng và chuẩn hoá các giải pháp.
  5. Control (C) – Kiểm soát: thiết lập các thông số đo lường chuẩn để duy trì kết quả và khắc phục các vấn đề khi cần.

Hiện nay có rất nhiều tổ chức đào tạo lean six sigma nhưng vấn đề quan trọng người học cần chú ý xem xét đánh giá là: Mục đích học Lean Six Sigma là gì ? Nội dung và phương pháp học ? học ở đâu tốt nhất ? tránh lãng phí tài chính và thời gian.

Chương trình Lean Six Sigma tại TMS được thiết kế chọn lọc theo chuẩn Quốc tếbỡi đội ngũ Chuyên gia Lean Six Sigma Master nhiều kinh nghiệm, khóa học đảm bảo đầu ra đạt chuẩn: Học viên đủ năng lực triển khai thành công dự án Lean Six Sigma mang lại lợi ích tài chính hoặc tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD.

Click xem nội dung chi tiết:

Lean 6 Sigma Yellow Belt

Lean 6 Sigma Green Belt

Lean 6 Sigma Back Belt

ĐĂNG KÝ HỌC

 

 

Chia sẻ bài viết