SIX SIGMA LÀ GÌ ? HỌC Ở ĐÂU TỐT NHẤT .

SIX SIGMA LÀ GÌ ? HỌC Ở ĐÂU TỐT NHẤT .

Six Sigma là gì ?

Six Sigma là một hệ các phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê dữ liệu nhằm hạn chế tỷ lệ sai sót đến mức 3,4 trên mỗi triệu khả năng gây ra lỗi bằng cách xác định và loại trừ các dao dộng bất ổn trong quá trình sản xuất. Điều này chính là đáp ứng yêu cầu chuẩn thồng số của khách hàng và đối tác.

Lean là gì ? 

Đó là các công cụ và phương pháp đơn giản nhằm loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất (gồm nguyên vật liệu, thời gian, công đoạn không gia tăng giá trị,…) với mục đích là giảm chi phí tối đa, tăng sản năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất. Lean tập trung vào 14 công cụ nhằm triệt tiêu 7 lãng phí cơ bản.

Lean Six Sigma là một hệ thống tổng hợp các công cụ và phương pháp cải tiến tối ưu chất lượng sản phẩm, đó là sự kết hợp hoàn hảo.

Mô hình Lean Six Sigma là sự kết hợp hoàn hảo theo một chuẩn tiên tiến được nhiều Doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng.

Lean Six Sigma đươc thực hiện theo trình tự 5 bước của tiến trình DMAIC:

  1. Define (D) – Xác định:  Xác định vấn đề cần thực hiện, các yêu cầu và mục tiêu của dự án.
  2. Measure (M) – Đo lường: Đo lường mức năng lực của tổ chức, năng xuất lao động, thời gian và điểm làm tắc nghẽn quá trình sản xuất.
  3. Analyze (A) – Phân tích: Phân tích các thông số thu thập được ở bước (M) bằng các công cụ và phương pháp thống kê nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ vấn đề.
  4. Improve (I) – Cải tiến: động não phát triển các giải pháp nhằm loại trừ căn nguyên của dao động, kiểm chứng và chuẩn hoá các giải pháp.
  5. Control (C) – Kiểm soát: thiết lập các thông số đo lường chuẩn để duy trì kết quả và khắc phục các vấn đề khi cần.

Hiện nay có rất nhiều tổ chức thực hiện chương trình đào tạo này nhưng vấn đề quan trọng người học cần chú ý xem xét đánh giá Lean Six Sigma là gì ? học ở đâu tốt nhất ? nhằm tránh lãng phí tài chính và thời gian.

Chương trình Lean Six Sigma tại TMS được thiết kế chọn lọc theo chuẩn Quốc tế (Mỹ, Singapor) bỡi đội ngũ Chuyên gia Lean Six Sigma Master nhiều kinh nghiệ (được đào tạo từ Mỹ), khóa học đảm bảo đầu ra đạt chuẩn: Học viên đủ năng lực triển khai thực hiện thành công dự án Lean Six Sigma mang lại lợi ích tài chính hoặc tiết kiệm tối thiểu 100 000 USD.

Click xem nội dung chi tiết:

Lean 6 Sigma Yellow Belt

Lean 6 Sigma Green Belt

Lean 6 Sigma Back Belt

ĐĂNG KÝ HỌC

 

 

Chia sẻ bài viết