HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH 5S

HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH 5S

khóa huấn luyện 5S

5S & Quản lý trực quan là yếu tố nền tảng của mọi hoạt động tác nghiệp và sản xuất nhằm tăng hiệu quả, minh bạch ổn định, giảm thời gian trong quản lý hiện trường làm việc. Một chương trình thực hành 5S & Quản lý trực quan tốt là điều kiện tiên quyết trong thực thi chiến lược Tinh gọn hóa doanh nghiệp theo Lean Manufacturing. Huấn luyện thực hành 5S và Quản lý trực quan kết hợp tin gọn của TMS được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn và khả năng tích hợp với các hoạt động quản lý hiện trường hằng ngày cho mục đích duy trì và cải tiến liên tục.

Trong quản lý nói chung và quản lý hiện trường nói riêng, khả năng nhận biết sớm được các lãng phí, bất thường, xu hướng của các quá trình cùng với những yếu tố của chúng sẽ giúp các nhà quản lý, đặc biệt là quản lý hiện trường, có được những đối sách kịp thời và hiệu quả nhằm đạt được và cải thiện các mục tiêu về SQDC – An toàn, Chất lượng, thời gian và Chi phí. Năng lực phát hiện và xử lý các vấn đề này ngày càng trở thành một sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh đáng kể của các doanh nghiệp.THỰC HÀNH 5S

Khóa huấn luyện thực hành 5S trong khi khái niệm 5S tương đối đơn giản và gói gọn trong 5 chữ “S” trong tiếng Nhật (Seiri – Phân loại, Seiton – Sắp xếp, Seiso – Làm sạch, Seiketsu – Tiêu chuẩn hóa và Shitsuke – Duy trì) thì thực hành 5S hiệu quả lại luôn là một thách thức lớn với doanh nghiệp. Thực hành thành công 5S đòi hỏi:

 • Sự cam kết mạnh mẽ và bền bỉ của lãnh đạo và quản lý,
 • Tư duy tích cực và sự tham gia của toàn tổ chức,
 • Thực hành kỹ thuật 5S kết hợp với Công việc tiêu chuẩn – TPM – Quản lý trực quan,
 • Gắn kết thực hiện và duy trì 5S với hoạt động quản lý hằng ngày và vai trò của lực lượng quản lý hiện trường – tổ đội trưởng,
 • Kiên trì thực thi theo tinh thần Kaizen & PDCA,
 • Được hỗ trợ bởi các chương trình động viên và tạo động lực thích hợp.

Quản lý trực quan, một trong 4 yếu tố cơ bản của Hệ thống điều hành theo Quản trị tinh gọn, là công cụ quan trọng của lực lượng quản lý, đặc biệt là quản lý hiện trường. “Quản lý trực quan là sử dụng những tín hiệu trực quan cho phép mọi người nhìn vào đó là có thể nhận ra tiêu chuẩn và sự sai lệch ngoài tiêu chuẩn”. Thực hành quản lý trực quan trong các doanh nghiệp bao gồm ba yếu tố chính, bao gồm:

 • Trật tự trực quan: Trực quan hóa kết quả thực thi 5S, giúp tiêu chuẩn hóa vị trí đặt để và sắp xếp các dụng cụ, vật tư nguyên liệu, thiết bị, … làm cơ sở thực thi cho người vận hành và kiểm soát của quản lý,
 • Kiểm soát trực quan: Trực quan hóa các tiêu chuẩn vận hành, các giới hạn, cảnh báo, tình trạng thực tế giúp người vận hành và quản lý luôn nắm được và có phản ứng kịp thời với tình trạng kiểm soát của các quá trình,
 • Thông tin quản lý trực quan: Trực quan hóa các thông tin tổng hợp về tình trạng, xu hướng, diễn biễn, nguyên nhân, … theo các chỉ số trọng yếu của từng khu vực, chức năng. Thông tin quản lý trực quan thúc đẩy tuyên truyền và nhận thức đến các cấp nhân sự khác nhau.

Khóa huấn luyện thực hành 5S
TMS cung cấp các giải pháp Tư vấn và Huấn luyện khác nhau, phù hợp với cả các doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoặc đã triển khai, đang duy trì và cải tiến chương trình thực hành 5S. Các giải pháp Đào tạo và Tư vấn 5S / Quản lý trực quan của TMS được thiết kế, phát triển nhằm hướng đến hai nhóm khách hàng riêng biệt là 5S / Quản lý trực quan trong văn phòng và 5S / Quản lý trực quan trong các nhà máy sản xuất.

Khóa huấn luyện 5s

Khóa huấn luyện 5S mà chúng tôi cung cấp cho quý Khách hàng bao gồm:
Đào tạo, hướng dẫn thực hành triển khai 5S và Quản lý trực quan, dành cho nhân viên quản lý và cán bộ chủ chốt,

 • Đào tạo, hướng dẫn thực hành Đánh giá nội bộ 5S, dành cho thành viên Ban 5S / các đánh giá viên nội bộ 5S,
 • Đào tạo nhận thức chung về 5S và Quản lý trực quan, dành cho toàn bộ nhân viên trong tổ chức,
 • Hướng dẫn triển khai mẫu 5S và Quản lý trực quan tại một khu vực được lựa chọn,
 • Tư vấn và Hỗ trợ mở rộng triển khai 5S trong toàn doanh nghiệp,
 • Đánh giá thực trạng 5S và Quản lý trực quan và Hướng dẫn cải tiến Chương trình 5S, đối với các đơn vị đang duy trì thực hiện 5S.

Khóa huấn luyện thực hành 5S và Quản lý trực quan của TMS được khách hàng đánh giá cao về sự khác biệt trong tiếp cận, quy trình triển khai và củng cố hiệu quả; nhất quán theo các nguyên tắc của quản trị tinh gọn trong phát hiện và loại bỏ lãng phí; coi trọng vai trò của nhân viên trực tiếp và nhân sự quản lý hiện trường; dựa trên nền tảng kinh nghiệm và các thực hành tốt trong triển khai dự án và quản lý thay đổi.

Bên cạnh các yếu tố về kỹ thuật thực thi, TMS cam kết với mục tiêu phát triển năng lực triển khai và củng cố nhận thức cho người học. Việc kết hợp hài hòa giữa đào tạo, huấn luyện thực hành trên thực tế và đánh giá, cung cấp các phản hồi tích cực giúp tích lũy tri thức và chuyển đổi tư duy hiệu quả cho nhân sự tham gia trong quá trình triển khai.

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết