KHÓA HỌC ISO TÍCH HỢP 9001_14001_45001. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

KHÓA HỌC ISO TÍCH HỢP 9001_14001_45001. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Hệ thống quản lý chất lượng  hay ISO 9001: 2015 là việc xây dựng hệ thống các quy trình liên quan đến chất lượng nhưng tuân theo các nguyên tắc và điều khoản của nó, trên cơ sở đó các hoạt động sản xuất được triển khai theo hồ sơ quy trình tức mọi hoạt động sản xuất được lưu trữ trên văn bản (băng chứng), 9001 bộ ISO căn bản làm trung tâm tham chiếu đến hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001: 2015) hay hệ thống quản lý sức khỏe, nghề nghiệp (ISO 45001: 2018).

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp không triển khai một hệ thống ISO riêng biệt mà sẽ tích hợp nhiều hệ thống với nhau nhằm đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh

Cách xây dựng hệ thống ISO tích hợp ( 9001– 14001– 45001) là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tích hợp 3 chuẩn ISO 9001- 14001-45001 cốt lỗi là làm đúng, làm nhanh theo quy trình chuẩn, tạo tiền đề cho vận hành tư duy đột phá, từ đó tạo nên sự thay đổi khác biệt. Cách tiếp cận hệ thống Chất lượng– Môi trường – Sức khỏe, giảm thiểu rủi ro là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành. Khóa học ISO cho bạn đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm nhiều thời gian.

Khóa học ISO tích hợp (9001: 2015 – 14001: 2015 – 45001: 2018) tại TMS được thiết kế theo hướng tích hợp cập nhật kiến thức mới – liên hệ thực tế – xử lý tình huống thực tế – thực hành viết quy trình và xây dựng hệ thống ISO cho doanh nghiệp. Người học hiểu và biết cách triển khai xây dựng hệ thống sau khóa học ISO tích hợp này.

MỤC ĐÍCH:

 • Xây dựng, triển khai, vận hành được các hệ thống ISO
 • Tạo sự đồng bộ, nhất quán các hệ thống ISO.
 • Ttích hợp cả 03 hệ thống quản lý vào hệ thống quản lý chung của cả Công ty
 • Áp dụng và vận hành các quá trình cần thiết trong Doanh nghiệp nhằm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm đáp ứng sự hài lòng khách hàng, các bên quan tâm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý.

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

 • Cán bộ quản lý
 • Cá nhân muốn nghiên cứu sâu các hệ thống ISO 9001 – 14001 – 45001
 • Người có nhu cầu chuyển việc, tìm việc làm mới
 • Sinh viên các năm cuối, tân cử nhân và kỹ sư sẽ có lợi thế trong phỏng vấn tìm việc hoặc khởi nghiệp
 • Các đối tượng cần học ISO

NỘI DUNG KHÓA HỌC

TT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP

 • Giới thiệu về Lịch sử ISO
 • Các nguyên tắc quản lý Chất lượng
 • Các nguyen tắc quản lý môi trường
 • Các nguyen tắc quản lý An toàn Sức khỏe
 • Tiếp cận theo quá trình
 • Chu trình PDCA
 • Tư duy dựa trên rủi ro
 • Cách thức tiếp cận hiệu quả đề thu thập thông tin xây dựng hệ thống theo ISO
 • Phương pháp luận về quản lý hệ thống và quản lý chất lượng. Trách nhiệm – quyền hạn của thành viên trong ban ISO
 • Khai thác hệ thống các nguồn lực
01
2 ISO 9001: 2015

Diễn giải, phân tích các điều khoản (10 điều khoản) trong ISO 9001: 2015 và mối tương tác của chúng:

 • 4. Bối cảnh của tổ chức, Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, Phạm vi của hệ thống và các quá trình (4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
 • 5. Lãnh đạo ( 5.1, 5.2, 5.3)
 • 6. Hoạch định ( 6.1, 6.2)
 • 7. Hổ trợ ( 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5)
 • 8. Vận hành ( 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7)
 • 9. Đánh giá việc thực hiện hệ thống ( 9.1, 9.2, 9.3)
 • 10. Cải tiến ( 10.1, 10.2, 10.3)
03
3 ISO 14001: 2015

Tầm quan trọng của quản lý môi trường:

 • Biểu hiện khủng hoảng về môi trường hiện nay
 • Trách nhiệm thuộc về ai?
 • Nguồn và tác động ô nhiễm
 • Ý nghĩa và lợi ích?

Xác định khía cạnh môi trường, đánh giá tác động môi trường:

 • Yêu cầu luật định liên quan đến đánh giá tác động môi trường
 • Case study

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2015

 • Giới thiệu về các thuật ngữ liên quan đến hệ thống ISO 14001:2015
 • Nhận dạng Khía cạnh và Đánh giá tác động mội trường ( Bài tập)
 • Danh mục Luật áp dụng liên quan đến hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015
 • Hướng dẫn cách phân tích và hiểu các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • 6. Hoạch định ( 6.1, 6.2) Thiết lập quy trình nhận dạng Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • 8. Vận hành ( 8.1, 8.2) Biện pháp kiểm soát, Quan trác môi trường, Sẳn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp
02
4 IS0 45001: 2018

 • Mục đích áp dụng
 • Lợi lích áp dụng
 • Cấu trúc ISO 45001: 2018
 • Các thuật ngữ liên quan đến hệ thống ISO 45001:2018
 • Nhận dạng Mối nguy và đánh giá Rủi ro ( Bài tập)
 • Danh mục Luật áp dụng liên quan đến hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 • Hướng dẫn cách phân tích và hiểu các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 45001:2018:
 • 6. Hoạch định ( 6.1, 6.2) Thiết lập quy trình nhận dạng Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • 8. Vận hành ( 8.1, 8.2) Biện pháp kiểm soát, Môi trường Lao động , Sẳn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp
02
5 Hướng dẫn viết tài liệu và cải tiến hệ thống

 • Hướng dẫn viết quy trình và các biểu mẫu liên quan
 • Áp dụng công cụ cải tiến hệ thống : Pareto và Fish bone
02
6 ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

 • Phân tích quá trình đánh giá ( Bài tập)
 • Tố chất của chuyên gia đánh giá trưởng (Bài tập)
 • Các Kỹ năng cần thiết của chuyên gia đánh giá trưởng  ( Bài tập)
 • Tiêu chí đánh giá cho tiêu chuẩn Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Các phương pháp đánh giá (Kỹ năng hỏi, đọc tài liệu và hồ sơ và quan sát)
 • Thực hiện đánh giá : Cách thức lập chương trình đánh giá, họp khai mạc, thực hiện quá trình đánh giá và họp bế mạc.
 • Mức độ phát hiện đánh giá ( NC, Observation và Opportunity Improvement)
 • Thục tập các tình huống đánh giá cho 03 tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018
 • Cách viết báo cáo, theo dõi hành động khắc phục và tính hiệu lực của hành động khắc phục được thực hiện
 • Bài thi cuối khóa
04
TỔNG SỐ BUỔI 14 buổi

Thời lượng chương trình: 42 giờ học trong 14 buổi (3 giờ /buổi)

 Địa điểm học:

 • HCM:  220/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 21, Bình Thạnh hoặc 171 Cao Thắng, P12, Q10
 • Đà Nẵng: 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân, Hà Nội

Tài liệu: Anh – Việt

Hình thức học: Lý thuyết, thực hành viết quy trình, thi cuối khóa.

Chuyên gia: Ths Kiều Văn Tôn, Ths Lê Phước Nhi Sang, Ths Phùng Thị Trang Anh, Ths Trương Thành Long.

Học phí: 3 000 000 VNĐ/khóa (Học viên không nộp gì thêm ngoài học phí này)

 • Giảm còn 2.900.000 nếu nộp qua tài khoản trước 5 ngày
 • Giảm còn 2.800.000 nếu đăng ký nhóm >=3 người
 • Giảm còn 2.700.000 nếu là học viên cũ của TMS
 • Học viên được phép nộp học phí 2 lần

Chú ý: Khóa học ISO tích hợp gồm 06 phần, học viên có thể đăng ký học riêng từng phần theo yêu cầu công việc thực tế, mức học phí là 250 000/buổi.

Hình thức nộp học phí : 

 • Nộp Tài khoản ngân hàng
 • Nộp trực tiếp tại lớp học buổi đầu (có xác nhận)

Thông tin tài khoản:

Tên CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TMS
STK 060153 622 488, Ngân hàng Sacombank chi nhánh TP HCM

ĐĂNG KÝ HỌC

 Trân trọng cảm ơn !

Chia sẻ bài viết