ĐÀO TẠO QA QC_THỰC HÀNH QA QC

dao tao qa qc
quản lý sản xuất

ĐÀO TẠO QA QC_THỰC HÀNH QA QC

Khóa đào tạo qa qc thực tế

Đào tạo qa qc nhằm mục đích nâng cao năng lực nhân viên quản lý chất lượng đặc biệt là kỹ năng và phương pháp quản lý hiệu quả bởi đây là năng lực đảm bảo, kiểm soát và cải tiến liên tục các quá trình nhằm hạn chế sai hỏng.

Khóa đào tạo qa qc tại TMS được thiết kế theo chuẩn Quốc tế với nhiều phương pháp và công cụ cải tiến hiệu quả kết hợp với các quy trình ISO rất phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp hiện nay

Vì sao phải thực hiện đào tào qa qc cho các bộ, nhân viên Quản lý chất lượng ?

Vì hiện nay đa số đội ngũ QA QC trong doanh nghiệp làm việc đơn thuần là việc kiểm tra/kiểm soát trên từng sản phẩm với cách làm này hiện nay không còn phù hợp vì nó chỉ mang lại hiệu quả khắc phục tức thời đều đó không loại bỏ được sai lỗi cho những lần tiếp theo. Kiểm soát và cải tiến ngay trên quy trình sản xuất là phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất hiện nay, phương pháp này sẽ ngăn chặn hầu hết sai hỏng từ đầu vào đến đầu ra trong quá trình tạo sản phẩm. Nói cách khác chất lượng sản phẩm được kiểm soát ngay từ đầu vào của quy trình sản xuất. Vậy làm thế nào ? Áp dung ra sao các công cụ QA QC ? chương trình đào tạo qa qc tại TMS sẽ hướng dẫn bạn làm được điều đó

Với  đội ngũ chuyên gia 20 năm kinh nghiệm về đào tạo – tư vấn chuyên ngành Quản lý chất lượng ở nhiều lĩnh lực khác nhau chắc chắn người học lĩnh hội nhiều kiến thức, kỹ năng, năng lực hơn cả mong đợi

Nội dung đào tạo qa qc

Time Topic Content
8:30-11:30

Tổng quan về chất lượng.

Nhiệm vụ Qa/Qc

 • Chức năng, Vai trò Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng trong Doanh nghiệp
 • Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng.
 • Quy luật 20/80
 • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 • Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
 • Hệ thống Quản lý chất lượng theo chu trình P-D-C-A
 • Văn hóa chất lượng
 • Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng
 • Phương pháp xây dựng biểu đồ
 • Thực hành: phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel
 • Bài tập thục hành
13:00-16:00 Lập kế hoạch
 • Monitor and Evaluate quality targets
 • SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Output, Customer
 • Planning for Processes and Controlling Processes in the Quality Management System
 • VOC – Voice of Customer
 • FMEA – Failure Mode Effect Analysis
 • DFMEA – Design FMEA
 • PFMEA – Process FMEA
 • Bài tập thực hành
8:30-11:30 Các công cụ kiểm soát chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải tiến và đánh giá

 • QFD – Quality Functional Deployment
 • Check List –Phiếu Kiểm tra
 • Charts – Các loại đồ thị
 • PARETO – Biểu dồ Pareto
 • FISHBONE – Biểu đồ xương cá
 • Bài tập thực hành
13:00-16:00
 • FIVE WHY
 • NORMAL DITRIBUTION
 • Mục đích ý nghĩa định luật phân bố chuẩn
 • Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn Trị số Z, Cp, Cpk
 • Cải tiến chất lượng (kaizen)
 • Phương pháp Brainstorming
 • Bài tập thực hành
8:30-11:30
 • Mục đích ý nghĩa biểu đồ Histogram và Scatter
 • Cách xây dựng biểu đồ
 • Bài tập nhóm
13:00-16:00
 • Cách xây dựng biểu đồ: XbarR, I MR, P, nP, c và u chart
 • Bài kiểm tra cuối khóa học.

Học viên được cấp chứng chỉ QA/QC sau khi kết thức khóa học buổi thứ 6

Số buổi học: 6 buổi/khóa (3 giờ /buổi)

Tài liệu:  Tiếng việt

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng việt

Hình thức học:

 • 20 %Lý thuyết
 • 80% bài tập thực hành trên máy tính
 • Bài test cuối khóa học.

Địa điểm học: TP HCM – HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

Trainer: 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành quỷ lý chất lượng và cải tiến hệ thống

Học phí ưu đãi: Liên hệ để nhận lịch học và học phí

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết