ĐÀO TẠO QA QC MANAGER

đào tạo qa qc manager1-min
khóa học qa qc manager - Cty KET

ĐÀO TẠO QA QC MANAGER

Khóa đào tạo QA QC Manager – Nhà Quản lý chất lượng xuất sắc

KG 26/9/2020 HCM
KG 3/10/2020 Hà Nội

Khóa đào tạo qa qc tại TMS không đơn thuần là những kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao năng lực đảm bảo và kiểm soát chất lượng cho đội ngũ QA/QC mà là huấn luyện trở thành nhà Quản lý chất lượng giỏi biết cách tận dụng các phương pháp và các công cụ để giải quyết nhiều vấn đề và cải tiến liên tục các quá trình/sản phẩm

Với phương pháp và vận dụng chuyên sâu các công cụ quản lý chuẩn Quốc tế sẽ nâng tầm Quản lý cho đội ngũ QA/QC/QM trong lĩnh vực Quản lý chất lượng. Đó là năng lực và kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0

Vì sao các bộ, nhân viên lĩnh vực QA/QC phải được đào tào bài bản ?

Việc kiểm tra/kiểm soát trên từng sản phẩm được đa số đội ngũ quản lý chất lượng hiện nay áp dụng không còn phù hợp vì nó chỉ mang tính chất khắc phục tức thời đều đó không loại bỏ được sai lỗi cho những lần tiếp theo.

Quản lý, kiểm soát và cải tiến liên tục quy trình sản xuất là phương pháp hiệu quả nhất hiện nay phương pháp này sẽ triệt tiêu sai hỏng từ đầu vào đến đầu ra trong quá trình tạo sản phẩm. Nói cách khác chất lượng sản phẩm được kiểm soát ngay từ đầu vào của quy trình sản xuất là một giải pháp tối ưu và tuyệt với. Để làm điều đó người Quản lý chất lượng phải trang bị đủ và hiểu biết sâu về các phương pháp và kỹ thuật trong ngành Quản lý chất lượng. Hơn thế nữa đối tượng này phải nâng tầm ảnh hưởng lớn trong tổ chức/Cty về lĩnh vực Quản lý chất lượng và cải tiến liên tục

Nội dung đào tạo qa qc được thiết kế từ căn bản đến chuyên sâu dự trên nhiều phương pháp, chỉ tiêu và tiêu chuẩn Quốc tế đồng thời kết hợp với các quy trình ISO rất phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp hiện nay. Điểm khác biệt là khóa đào tạo qa qc không đơn thuần là các phương pháp luận mang tính lý thuyết mà được hướng dẫn thực hành áp dụng thực tế ngay trên lớp học

Đội ngũ chuyên gia 20 năm kinh nghiệm về đào tạo qa qc manager và tư vấn chuyên ngành Quản lý chất lượng chắc chắn người học sẽ nâng tầm năng lực, mang lại kết quả khác biệt sau khóa học

Nội dung đào tạo qa qc

Stt/No Nội dung đào tạo -VN Content- EN Practice Softwares
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG GENERAL ABOUT QUALITY
1 Một số khái niệm liên quan đến chất lượng Some Definition about Quality NA NA
2 Các phương pháp quản lý và cải tiến chất lượng Some method of Quality Management and Improvement NA NA
3 Nhiệm vụ và kỹ năng của người đảm bào và kiểm soát chất lượng (QA/QC) Role and Responsiblity of a Assurance and Quality Control NA NA
4 Quá trình và Kiểm soát quá trình trong hệ thống Quản lý Chất lượng Process and Process Control in a Quality Management system NA NA
5 Hệ thống Quản lý chất lượng theo chu trình P-D-C-A Quality Management System according to the cycle P-D-C-A NA NA
Bài 2: CÁC CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  PROBLEM SOLVING TOOLS  

1

Theo dõi và đánh gá mục tiêu chất lượng Monitor and Evaluate quality targets

 

YES NA
2 Nhà cung cấp, Đầu vào, Quy trình, Đầu ra, Khách hàng SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Output, Customer YES NA
3 Lập kế hoạch cho các quy trình và quy trình kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng Planning for Processes and Controlling Processes in the Quality Management System YES NA
4 Tiếng nói khách hành VOC – Voice of Customer YES NA
5 Phân tích tác động và các hình thức sai lỗi FMEA – Failure Mode and Effect Analysis YES NA
6 Thiết kế FMEA DFMEA – Design FMEA YES NA
7 Quy trình FMEA PFMEA – Process FMEA YES NA
8 Triển khai chất lượng QFD – Quality Functional Deployment YES NA
9 Nguyên tắc 5W2H 5W2H Principles YES NA
10 Tìm hiểu về 4M 4M Knowledge YES NA
11 Thảo luận sáng tạo Brainstorming YES NA
12 Phân tích 5Whys 5Whys Analysis YES NA
13 Phương pháp giải quyết vấn đề bằng 8D 8D Problems Solving YES NA
Bài 3:  CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QC TOOL    
1 Lưu đồ quá trình Process Flow chart YES NA
2 Phiếu kiểm tra CheckSheet YES NA
3 Biểu đồ Pareto Pareto Chart YES EXCEL
4 Biểu đồ tần suất/phân bố Histogram YES EXCEL
5 Biểu đồ phân tán Scatter Diagram YES EXCEL
6 Biểu đồ xương cá/ nguyên nhân – kết quả Ishikawa/Fishbone Diagram YES NA
7 Phân bố chuẩn Normal Ditribution YES EXCEL
8 Năng lực quá trình Cp, Cpk YES EXCEL
9 Biểu đồ kiểm soát Control Chart: Xbar-R Chart, I-MR Chart, P, nP, U, C Charts YES EXCEL
Bài 4:  CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUALITY INDICATORS  
1 Tỉ lệ đạt chất lượng Yield YES EXCEL
2 Tỉ lệ đạt chất lượng không sửa chữa First Pass Yield/First Time Yield YES EXCEL
3 Trung bình Tỉ lệ chất lượng qua các công đoạn RTY RolledThroughput Yield YES EXCEL
4 Tỉ lệ lỗi Defective rate YES EXCEL
5 Tỉ lệ khuyết tật DPU Defect Per Unit YES EXCEL
6 Tỉ lệ khuyết tật DPO Defect Per Opportunity (DPO) YES EXCEL
7 Tỉ lệ phần triệu khuyết tật DPMO YES EXCEL
8 Tỉ lệ phần triệu lỗi DPPM(PPM) YES EXCEL
9 Chi phí chất lượng Cost of Quality YES EXCEL
Bài 5:  PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MẪU ĐỊNH TÍNH-ANSI/AQL Z1.4 ATTRIBUTE SAMPLING PLAN- AQL- Z.14  

 

1 Khái niệm cơ bản Definitions NA NA
2 Phương pháp lẫy mẫu một lần Single Sampling Plan YES NA
3 Phương pháp lẫy mẫu hai lần Double Sampling Plan YES NA
4 Chuyển đổi chế độ kiểm tra Switching Inspection Mode YES NA
THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (60 PHÚT) FINAL TEST IN 60 MINS

Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo qa qc Manager sau khi kết thức buổi thứ 8

Thời lượng: 4 ngày (8 buổi)

Tài liệu Tiếng việt

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng việt

Hình thức học:

 • 20 %Lý thuyết
 • 80% bài tập thực hành trên máy tính, hướng dẫn áp dụng
 • Thi cuối khóa học.

Địa điểm học: TP HCM – HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG

Học phí ưu đãi: Liên hệ để nhận lịch học và học phí

Trainer: Chuyên gia Master Black Belt (MBB) 20 năm kinh nghiệm về Quản lý và cải tiến quy trình/ hệ thống. Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, thực tế, lỗi cuốn, “Học là muốn học nữa

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về: QA/QC, Lean Six Sigma, TQM, TPM, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011
 • Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết