ĐÀO TẠO LEAN SIX SIGMA

ĐÀO TẠO LEAN SIX SIGMA

Chương trình đào tạo Lean Six Sigma được áp dụng tuần tự theo năm bước của tiến trình DMAIC: Xác định – Đo lường – Phân tích – Kiểm sóat – Cải tiến, nhằm giúp công ty cải tiến quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian, chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mục tiêu chung của Lean 6 Sigma là giảm sự biến thiên cho đầu ra của sản phẩm đây là các đặc tính chất lượng quan trọng mà thông qua nó khách hàng sẽ đánh giá chất lượng của sản phẩm

Trong hầu hết các hoạt động sản xuất/kinh doanh của một tổ chức, kẻ thù tiềm ẩn chính là những biến động và các lãng phí: Giá thành không hợp lý, năng suất lao động thấp, chất lượng không ổn định, thời gian giao hàng dài…, đó là những lý do khiến khách hàng không hài lòng.

Lean 6 Sigma là một hệ thống các biện pháp ban đầu được phát triển bởi Công ty Motorola để cải tiến một cách có hệ thống các quá trình bằng cách loại bỏ sai lệch đối với đặc điểm kĩ thuật được thiết kế của sản phẩm hoặc dịch vụ. Khóa học cung cấp các kiến thức cơ sở, các nguyên lý, phương pháp, công cụ triển khai và ứng dụng Six – Sigma để nâng cao hiệu quả hoạch định và thực thi quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

Khóa đào tạo Lean Six Sigma là nền tản để Học viên trở thành chuyên gia phân tích quá trình và hệ thống nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức từ mức độ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu.

Đặc biệt trong khóa đào tạo Lean Six Sigma tại TMS cùng đội ngũ Chuyên gia thiết kế với thời lượng 90% thực hành dựa trên số liệu thực tế,  Học viên dễ dàng nắm bắt thực hiện dự án cải tiến ngay tại khóa học và áp dụng ngay.

Mục địch khóa học Lean Six Sigma

Chương trình đào tạo Lean 6 Sigma cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết về Lean Six Sigma cho các học viên, nhằm áp dụng vào công việc hàng ngày có hiệu quả hơn và thực thi cải tiến tại nơi mình làm việc, các thành viên có được các kỹ năng nhận diện các cơ hội cải tiến và ủng hộ sự thay đổi tốt hơn cho tổ chức biết được làm thế nào để thực hiện một dự án cải tiến theo Lean Six Sigma và khao khát thực hiện nó.

Click xem nội dung, lịch khai giảng ác leve Lean Six Sigma

Lean 6 Sigma Yellow Belt (Đai vàng).

Lean 6 Sigma Green Belt (Đai xanh).

Lean 6 Sigma Black Belt (Đai Đen).

Hình thức học: Phân nhóm (3-4 hv/nhóm) -> chọn đề tài đầu khóa học (có sự hỗ trợ Chuyên gia), phân công thực hiện đề tài xuyên suốt quá trình học-> Báo cáo đề tài cuối khóa và làm bài thi tương ứng từng Level -> đạt -> cấp chứng chỉ.

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết