6 SIGMA LÀ GÌ ? CẤP ĐỘ 6 SIGMA ?

6 SIGMA LÀ GÌ ? CẤP ĐỘ 6 SIGMA ?

6 Sigma là gì ? mức độ áp dụng 6 sigma như thế nào ?

6 sigma là một hệ các phương pháp và công cụ cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỉ lệ sai lỗi/ khuyết tật đến mức hoàn hảo (3,4 lỗi trên một triệu khả năng gây lỗi nói cách khác hoàn hảo đến mức 99,99966 %) bằng cách sử dụng các công cụ six sigma để nhận diện, xác định và loại trừ nguyên nhân gốc rễ.

Six sigma được chia theo các cấp độ tương ứng với tỷ lệ lỗi (khuyết tật) như sau:

Cấp độ six sigma Lỗi phần triệu Lỗi phần trăm
1 sigma 698. 000 69,0000 %
2 sigma 308. 000 30,8000 %
3 sigma 66.800 6,6800 %
4 sigma 6. 210 0,6210 %
5 sigma 230 0,0230 %
6 sigma 3,4 0,0003 %

 

Six sigma ban đầu được phát triển bới Cty Motorola nhằm cải tiến các quy trình. 6 sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm như ISO hay là hệ thống chứng nhận mà đây là một hệ các phương pháp với nhiều công cụ giúp cải tiến quy trình/sản phẩm/tổ chức với mục đích kiểm soát, triệt tiêu sai lỗi ngay trên các quy trình. Có nghĩa là chất lượng sản phẩm được kiểm tra kiểm soát ngay trên quy trình tạo sản phẩm chứ không phải đơn thuần là kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm.

Các bước thực six sigma hiện theo tiến trình DMAIC: Define/xác định – Measure/đo lường – Analyze/phân tích – Improve/cải tiến – Control/kiểm soát.

6 sigma la gi

Six sigma bao gồm các level từ thấp đến cao như sau:

Six sigma yellow belt hay gọi là đai vàng

Six sigma green belt hay đai xanh

Six sigma black belt hay đai đen

Tùy level 6 sigma sẽ có nội dung và mức độ khó khác nhau

Có thể nói áp dụng 6 Sigma vô cùng quan trọng cho Doanh nghiệp nó mang nhiều lợi ích to lớn về kinh tế và nâng tầm uy tín, khẳng định năng lực Doanh nghiệp

Six sigma áp dựng cho lĩnh vực nào ? Theo khảo sát mới nhất tại Mỹ 6 sigma được áp dụng trong các lĩnh vực như sau:

38 % Công ty áp dụng 6 sigma thuộc lĩnh vực dịch vụ, 50% Cty áp dụng 6 sigma thuộc lĩnh vực sản xuất và 12 % Cty áp dụng 6 sigma thuộc các lĩnh vực khác.

Bạn đã sẵn sàng áp dụng six sigma cho Doanh nghiệp bạn chưa ?

Chia sẻ bài viết